Oudersnieuws van OVE

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Het bestuur van de oudervereniging (OVE) vergadert circa vijf maal per jaar. Op 4 februari 2013 vond de 3e vergadering van dit schooljaar plaats. De volgende punten zijn toen besproken.

Ouderklankbordgroep
Er waren 23 ouders aanwezig. In kleine groepen is er gediscussieerd over de rol van de mentor en leraar, wat de school kan doen om de leerling te stimuleren en over werkstukken en profielwerkstukken.

Bij de rol van de mentor en leerkracht kwam naar voren dat stimuleren van leerlingen en een goede sfeer creëren in de klas erg belangrijk zijn. Verder was er aandacht voor het aannamebeleid en de begeleiding van nieuwe docenten. Ook werd benoemd dat e-mail- en magister/ELO-gebruik meestal goed gaat, maar beter kan. De lesstof en het huiswerk wordt niet altijd ingevuld in Magister.

Bij het onderwerp ‘werkstukken’ ontstond er een pittige discussie over het beoordelen en begeleiden van werkstukken, zoals: hoe wordt samenwerking beoordeeld, wie doet wat in het groepje en hoe moet de leerling een en ander  aanpakken. Ook zijn er grote verschillen per sectie in het beoordelen van de profielwerkstukken.

Verder kwam de herkansingsregel en de KWT aan de orde. Door de verplichting om 4 KWT-uren te volgen voor een herkansing, vinden de herkansingen een dag voor de nieuwe toetsweek plaats.  

Netbooks
De school gaat in 2013-2014 ICT flexibel inzetten met behulp van de huidige netbooks die in de pilotklassen worden gebruikt. Op deze manier kan ICT effectiever en ook buiten deze klassen worden ingezet. Verder wordt op dit moment een grootschalige inzet van ICT-middelen voor 2014-2015 voorbereid, waarbij uitgangspunt is dat elke leerling vanaf de brugklas een eigen device gebruikt.  

ICT
Er zijn protocollen voor het gebruik van netbooks opgezet. In het protocol komen zaken als spelregels, de rol van het vak informatiekunde en mediawijsheid voor.

Open dag
De open dag en de introductiemiddagen voor scholieren van groep 8 zijn zeer goed bezocht. Op de open dag hebben 625 scholieren zich laten informeren over het Emmauscollege.

Ouderklankbordavond
De eerstvolgende ouderklankbordgroep is op woensdag 29 mei 2013. U bent dan van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan via de e-mail van de OVE. Meer informatie volgt op de website of via uw e-mail. Heeft u vragen of suggesties voor de OVE dan kunt u die richten aan de OVE via onderstaande e-mail

Annemie Moghaddam, 
secretaris OVE 
ove@emmauscollege.nl