We maken steeds meer gebruik van ICT, ook voor school. Daarom is het belangrijk dat wij duidelijk vastleggen hoe met de ICT-voorzieningen moet worden omgegaan. Voor zowel leerlingen als personeel hebben wij een ICT-protocol vastgesteld. Deze zijn hieronder te downloaden.