Wij willen onze leerlingen graag helpen het beste uit zichzelf te halen. We zijn ervan overtuigd dat ICT daar een belangrijk hulpmiddel bij is. ICT kan pas echt effectief zijn als leerlingen er op elk moment en op iedere plek gebruik van kunnen maken. Om het ICT-gebruik binnen onze school in goede banen te leiden, hebben wij een ICT-protocol ontwikkeld.

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij met iPads in de brugklas gestart. Dit schooljaar werken alle leerlingen in de onderbouw met iPads. Leerlingen gebruiken hun tablet voor zaken die er sneller of beter mee gaan. Er ontstaan voor leerlingen veel meer mogelijkheden om binnen en buiten de les actiever met de stof aan de slag te gaan en om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te werken. Doordat we steeds meer overstappen naar digitale methodes, die bewerkt zijn voor de iPad, kunnen we niet alleen gebruik maken van de extra mogelijkheden die de digitale variant van een methode biedt, maar zal ook de boekentas steeds lichter worden.

We leren leerlingen uiteraard ook hoe ze moeten omgaan met een iPad. We hebben hiervoor een speciaal vak ontwikkeld: informatie en communicatie. Daarbij leren leerlingen niet alleen om met hun iPad om te gaan, maar worden ook het gebruik en de gedragsregels van sociale media besproken.

De komende jaren zullen er nog veel ontwikkelingen komen die ervoor zorgen dat ICT nog breder en effectiever kan worden ingezet. Eén van die belangrijke ontwikkelingen is Klaslokaal, een programma waarmee we de iPad samen met de leerling kunnen beheren. Hiermee kunnen we leerlingen beter begeleiden en afleiding voorkomen.

We kiezen ervoor om deze stap te zetten, omdat we ervan overtuigd zijn dat onze leerlingen volop kunnen profiteren van de mogelijkheden en met de iPad gemotiveerder, actiever en meer gedifferentieerd aan de slag kunnen. De docent blijft een centrale rol vervullen in het aansturen en bewaken van het leerproces van de leerling. We zoeken een goede balans tussen traditie en vernieuwing: we behouden het goede en passen nieuwe mogelijkheden toe als die de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren.

Lees hier meer over de invoering, de kosten, de aanleiding en het beheer van de iPads.