Op het Emmauscollege vinden we het belangrijk om duidelijk te zijn. We bieden duidelijkheid op het gebied van regels, normen en waarden en organisatie. Een veilige en ordelijke omgeving bevordert namelijk een effectief leerproces en biedt de beste randvoorwaarden om tot goede prestaties te komen.

We bieden onderwijs aan voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen op één locatie in een uitstekend geoutilleerd gebouw. Vanwege het feit dat we één school onder één bestuur zijn, kennen we een overzichtelijke en duidelijke organisatiestructuur.

Het schooljaar is in drie perioden ingedeeld. Elke periode wordt met een toetsweek afgesloten. Daarna krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Ouders kunnen de resultaten op elk moment via een beveiligd cijferprogramma op de website volgen. Het huiswerk is altijd via het digitale klassenboek in te zien.

De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 16.15 uur. Er kunnen maximaal acht lesuren van vijftig minuten worden gegeven. Leerlingen van de onderbouw mogen tijdens de pauzes het schoolterrein niet zonder toestemming van de afdelingsconrector verlaten.

In de klassen 1 t/m 3 worden alle lesuren aaneengesloten gegeven. Er zijn dus geen tussenuren. Bij afwezigheid van een docent wordt de les overgenomen door een lesassistent. Het actuele lesrooster kan altijd via internet bekeken worden.

Aan het begin van iedere les wordt de aanwezigheid van alle leerlingen gecontroleerd. Bij ongeoorloofde absentie wordt contact met de ouders opgenomen.

Elke leerling ontvangt een leerling chipkaart. Deze kaart dient als schoolpas, als elektronische sleutel voor het kluisje en als betaalmiddel voor de kantine en het kopieerapparaat. Deze kaart wordt bij schoolfeesten ook als controlemiddel gebruikt.