De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • J.C.T.M. den Oudendammer, voorzitter
  • L. Lubeek, vice-voorzitter
  • R. Meijer, penningmeester
  • ir. Th.P.P. Jurgens
  • mw. mr. D. Korthals Altes-Biemans
  • H.M. Zeilstra

Het correspondentieadres van de Raad van toezicht is:
postbus 84137, 3009 CC Rotterdam