Pilot-rekenexamen

Het SchoolvoorbeeldExamen

Dit jaar doen al onze leerlingen in 4 havo en 5 vwo mee aan het pilot-rekenexamen. De leerlingen die hiervoor een voldoende halen, worden vrijgesteld van het echte rekenexamen dat in het cursusjaar 2013-2014 verplicht wordt afgenomen. De examens zijn gepland in de periode 7 maart tot en met 15 maart 2013.

Het pilot-examen bestaat uit een toets van 120 minuten die op een computer wordt afgenomen. Het niveau van het examen is 3F.
Om onze leerlingen op dit niveau voor te bereiden, hebben zij in de onderbouw bij verschillende vakken  zoals wiskunde, natuur/scheikunde en economie regelmatig gerekend. In de bovenbouw worden deze vaardigheden bijgehouden en is er de mogelijkheid om ondersteunde lessen te volgen. Ter voorbereiding op het examen kunnen de leerlingen op school een oefenexamen op de computer maken. Ook is via onderstaande link een voorbeeldtoets te vinden: http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx

 
Wij wensen onze leerlingen veel succes met het examen.