Planetarium 6V

Vandaag (5 april) is op school het mobiele planetarium van de onderzoeksschool voor de astronomie neergestreken. In dit planetarium krijgen de leerlingen uit 6V een blik op de sterrenhemel, zoals deze eruit zou zien als Nederland in totale duisternis gehuld zou zijn. De leerlingen krijgen verder uitleg van een derdejaars student sterrenkunde over hoe sterren ontstaan en weer verdwijnen en wat voor onderzoek er zoal in de sterrenkunde wordt gedaan. Het planetarium laat de sterrenhemel in combinatie met de meest recente opnamen van het heelal op een grote koepel van 5 meter zien. Verder zal er voor de leerlingen uit 6V op 20 juni een vrijwillige excursie georganiseerd worden naar het veel grotere planetarium van Artis.

A. v.d. Hoeven, docent NASK

PP-presentatie ouderavond 4V

Op 4 september heeft de ouderavond 4V plaatsgevonden. Ouders kunnen hier de informatie, die op deze avond is verstrekt, nalezen.  Lees meer →

Ouderavonden 5/6V en 4/5H

Deze week hebben de ouderavonden van 5/6V en 4/5H plaatsgevonden. Voor de ouders die de informatie, die op deze avonden is verstrekt, nog een keer willen bekijken hebben wij een pdf gemaakt die u met de volgende link kunt openen. 
5 vwo, 
6 vwo, 
4 havo, 
5 havo. 
Lees meer →

Inruilmarkt iPad

Ben je leerling op onze school en wil je je oude iPad inleveren voor korting op een nieuwe? Kom dan met één van je ouders naar de ruilmarkt van Infotheek bij ons op school op dinsdag 27 juni tussen 16 en 18 uur (aan het eind van de toetsweek). Lees meer →