Praktisch Schoolexamen Muziek 5H

Het SchoolvoorbeeldExamen

Op donderdag 4 april a.s. vindt om 19.30 uur het Praktisch Schoolexamen Muziek voor 5HAVO plaats in lokaal A31.
Met een openbaar optreden voor publiek sluiten de examenleerlingen hun praktijkgedeelte voor het vak muziek af. Het beloofd een spetterende avond met veel muzikaal spectakel te worden!

Leerlingen uit de 4e klas kunnen deze avond als culturele activiteit gebruiken voor het vak CKV.

M. Giesberts, docent muziek