Presentatie profielwerkstukken 5H

Met veel genoegen nodig ik de ouders van onze 5 havo leerlingen uit om op donderdagmiddag 24 januari aanwezig te zijn bij de presentatie van het profielwerkstuk van uw zoon of dochter. 
Op die middag wordt het profielwerkstuk afgerond met het houden van een presentatie over dat werkstuk. De presentatie wordt gehouden voor ouders, medeleerlingen, docenten en overige belangstellenden. Het werkstuk zelf is dan al ingeleverd, maar nog niet beoordeeld. De presentaties vinden plaats in 6 verschillende rondes van 25 minuten tussen 14.35 en 17.00 uur. Een presentatie duurt 15 tot 20 minuten.
Een overzicht van alle presentaties met de tijden en de lokalen is verstuurd naar de leerlingen en binnenkort op de website te vinden. Naast het feit dat leerlingen zelf een presentatie verzorgen, bezoeken en beoordelen leerlingen ook elkaars presentaties. Uiteraard is het voor ouders ook mogelijk meerdere presentaties te bezoeken.

Aansluitend aan de presentaties bent u om 17.00 uur van harte welkom in de aula voor de centrale afsluiting en een drankje. 

We verwachten dat het een interessante en leerzame middag zal worden.

Met vriendelijke groet, 

M. P. Smale, 
afdelingsconrector 4 en 5 havo

Wiskunde A-Lympiade en wiskunde B-dag

Op vrijdag 17 november doen alle leerlingen uit 5V met Wi A, B of C in hun pakket mee aan de (verplichte) praktische opdracht wiskunde A of B. De Wiskunde A-Lympiade en wiskunde B-dag is eigenlijk een landelijke wedstrijd. Bij deze opdracht doen de leerlingen onderzoek naar een wiskundig probleem.  Lees meer →

Deelnemers “Business Class” 4H gestart!

Dit jaar wordt voor de derde keer gestart met een excellentieprogramma voor 4H-leerlingen met economie en/of M&O in het pakket. Het komend schooljaar zullen 15 4H-leerlingen extra les krijgen in economische en bedrijfseconomische onderwerpen. Lees meer →

PP-presentatie ouderavond 4V

Op 4 september heeft de ouderavond 4V plaatsgevonden. Ouders kunnen hier de informatie, die op deze avond is verstrekt, nalezen.  Lees meer →