Presentatie PSW BètaPlus-klas

Ank MinkmanExcellentie

Dit jaar hebben 19 getalenteerde leerlingen uit 5vwo deelgenomen aan de BètaPlus-klas. Een belangrijk onderdeel hiervan was het schrijven van een profielwerkstuk. Op dinsdag 2 juni aanstaande zullen de leerlingen hun profielwerkstuk presenteren in lokaal A2/A3. PWS excellent klasEr is een zeer gevarieerd aanbod aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld exoplaneten, biodiesel uit algen, Minkowski diagrammen, de verspreiding van vogelgriep enz. enz. We wensen alle leerlingen veel succes en plezier toe!