Presentaties PWS 6 VWO

Donderdag 7 maart hebben de leerlingen uit klas 6V onder grote belangstelling van ouders, leerlingen, docenten en overige belangstellenden hun profielwerkstukken gepresenteerd. Onderwerpen als Facebook, de windtunnel, kansrekenen in het casino, de watersnoodramp, tweetaligheid bij kinderen en volwassenen, huidkanker en vuurwerk kwamen voorbij. Duidelijk zichtbaar was in ieder geval de brede interesse die leerlingen hebben en het enthousiasme waarmee de presentaties gegeven werden. Weer een hobbel genomen op weg naar het examen!

Ik wil graag alle begeleiders en leerlingen bedanken voor hun inzet om er een zeer geslaagde middag van te maken en wens iedereen veel succes met de laatste loodjes!

R. Majewski,
afdelingsconrector 6 vwo

PP-presentatie ouderavond 4V

Op 4 september heeft de ouderavond 4V plaatsgevonden. Ouders kunnen hier de informatie, die op deze avond is verstrekt, nalezen.  Lees meer →

Ouderavonden 5/6V en 4/5H

Deze week hebben de ouderavonden van 5/6V en 4/5H plaatsgevonden. Voor de ouders die de informatie, die op deze avonden is verstrekt, nog een keer willen bekijken hebben wij een pdf gemaakt die u met de volgende link kunt openen. 
5 vwo, 
6 vwo, 
4 havo, 
5 havo. 
Lees meer →

Foto’s van de diploma-uitreikingen 2017

Hier zijn ze dan. De foto’s van de diploma-uitreikingen. Wij wensen jullie veel kijkplezier. 

Diploma-uitreiking havo | 

Diploma-uitreiking vwo | Lees meer →