Presentaties PWS 6 VWO

Het SchoolvoorbeeldExamen

Donderdag 7 maart hebben de leerlingen uit klas 6V onder grote belangstelling van ouders, leerlingen, docenten en overige belangstellenden hun profielwerkstukken gepresenteerd. Onderwerpen als Facebook, de windtunnel, kansrekenen in het casino, de watersnoodramp, tweetaligheid bij kinderen en volwassenen, huidkanker en vuurwerk kwamen voorbij. Duidelijk zichtbaar was in ieder geval de brede interesse die leerlingen hebben en het enthousiasme waarmee de presentaties gegeven werden. Weer een hobbel genomen op weg naar het examen!

Ik wil graag alle begeleiders en leerlingen bedanken voor hun inzet om er een zeer geslaagde middag van te maken en wens iedereen veel succes met de laatste loodjes!

R. Majewski,
afdelingsconrector 6 vwo