Profielkeuze

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Voor de voorjaarsvakantie dienen alle derde klassers een voorlopige profielkeuze voor de vierde klas te hebben gemaakt. 
Ter voorbereiding hierop hebben in de afgelopen periode diverse activiteiten plaatsgevonden en heeft iedereen een brochure gekregen met daarin onder andere een overzicht van de verschillende keuzemogelijkheden en een brochure met daarin de eisen die door de vervolgopleidingen aan het vakkenpakket worden gesteld. Ook hebben alle leerlingen adviezen gehad over het wel of niet kiezen van bepaalde vakken. Eind april/begin mei moeten alle derde klassers een definitieve keuze hebben gemaakt. 


mw. Y. Bles, 
decaan