Profielkeuze

Voor de voorjaarsvakantie dienen alle derde klassers een voorlopige profielkeuze voor de vierde klas te hebben gemaakt. 
Ter voorbereiding hierop hebben in de afgelopen periode diverse activiteiten plaatsgevonden en heeft iedereen een brochure gekregen met daarin onder andere een overzicht van de verschillende keuzemogelijkheden en een brochure met daarin de eisen die door de vervolgopleidingen aan het vakkenpakket worden gesteld. Ook hebben alle leerlingen adviezen gehad over het wel of niet kiezen van bepaalde vakken. Eind april/begin mei moeten alle derde klassers een definitieve keuze hebben gemaakt. 


mw. Y. Bles, 
decaan

1e en 2e klas op kennismakingsreis

Deze week gaan, dan wel zijn, onze brugklasleerlingen en onze leerlingen uit de tweede klas op kamp. Van maandag tot en met woensdag gaat de eerste groep en van woensdag tot en met vrijdag de tweede groep. Zij zijn verspreid over het land.  Lees meer →

PP-presentatie 2A, 2G, 3A, 3G

Op 31 augustus en 5 september hebben de ouderavonden van 2/3 atheneum en 2/3 gymnasium plaatsgevonden. Voor de ouders die de informatie, die op deze avonden is verstrekt, nog een keer willen bekijken, hebben wij een pdf gemaakt die u met de volgende link kunt openen. 2A; 2G; 3A; 3G. Lees meer →

MaS-middag 2e klas

Leerlingen uit 2H hebben zich deze middag voor anderen ingezet tijdens de maatschappelijke stage. Samen met stichting M25 Rotterdam, die jongeren uitdaagt hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen, is er een zeer divers programma opgesteld. Wat hebben de leerlingen zoal gedaan:  Lees meer →