Reparatie van de kluisjes

Ank MinkmanAlgemeen

Aan het eind van ieder schooljaar worden alle leerlingenkluisjes gecontroleerd, opgeknapt en waar nodig gerepareerd voor het volgende schooljaar. Kluisjes AZoals we u begin van dit schooljaar hebben laten weten zullen we dit jaar de reparatiekosten van molestschade, dit ter beoordeling van het hoofd van de interne dienst, bij de ouders in rekening brengen. Waarschijnlijk betreft het maar een klein aantal gevallen. Het gaat hierbij meestal om de draaiarmpjes en de bevestiging van de kluisdeurtjes. De vervangings- en reparatiekosten bedragen € 10,-. De factuur hiervoor zal naar de ouders/verzorgers van de betreffende leerling worden opgestuurd.