Rotterdams Stadsdictee voor brugklassers

Ank MinkmanBrugklas

Vier Emmausgangers uit de brugklas hebben op 20 november meegedaan aan het Rotterdams Stadsdictee. Een van de leerlingen is onze Fleur die, samen met de opsteller van het dictee, op de radio is geïnterviewd. Zij komt aan het begin en het einde van het interview aan het woord. 

Stadsdictee Rotterdam