Rouwbegeleidingsgroep

Ank MinkmanAlgemeen

Te maken krijgen met de dood is niet niks. In het vaak onbekende land van rouw is de weg niet altijd gemakkelijk te vinden. Het overlijden van een ouder, broer of zus kan diep ingrijpen in het leven van jongeren. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. RouwbegeleidingsgroepSoms is er schroom om een ander te vertellen over het verdriet of wordt er verwacht dat het verdriet na verloop van tijd verwerkt is. Het delen en (h)erkennen van het rouwproces in een lotgenotengroep kan steun geven. Op het Emmauscollege zal zo’n groep in de periode januari – maart 2016 bijeenkomen. Leerlingen die een ouder, broer of zus hebben verloren en hun ouder(s) en/of verzorger(s) zijn al uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 8 januari. Heb jij nog geen uitnodiging ontvangen en behoor je tot de doelgroep? Neem contact op met mevrouw Kraakman of mevrouw De Wit.