Start huiswerkinstituut ECE

Ank MinkmanAlgemeen

Huiswerk maken en leren hoort bij het schoolbestaan. Voor de één levert huiswerk maken geen problemen op, de ander heeft er wat meer moeite mee. Om ouders en leerlingen hierin te ondersteunen verzorgt het Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) reeds meer dan 20 jaar succesvol het ‘Huiswerkinstituut (HWI)’ op het Emmauscollege. Het HWI is géén onderdeel van het Emmauscollege, maar de begeleiding vindt wel op school plaats.

Het HWI is een plek waar leerlingen, onder begeleiding van studenten (oud-leerlingen van het Emmauscollege), hun huiswerk kunnen maken. Het instituut heeft als belangrijkste doelstelling de randvoorwaarden te scheppen van een situatie waarin leerlingen optimaal kunnen werken en leren. De leerlingen kunnen in alle rust na schooltijd op school het huiswerk maken en leren.

Hieruit vloeit een groot aantal voordelen voort, zoals:

– ondersteuning bij het ‘leren leren’ en het overhoren van leerwerk
– vakinhoudelijke begeleiding
– aanwezigheidscontrole en controle of het huiswerk gemaakt is
– er wordt op vaste tijden gewerkt aan huiswerk
– het huiswerk wordt gemaakt in een rustige omgeving zonder te veel afleiding

Gedurende een periode zal op 4 dagen per week (maandag tot en met donderdag) het huiswerkinstituut van 15.30 tot 17.30 uur geopend zijn. De inlooptijd is flexibel, maar er geldt wel een minimale aanwezigheidsduur van 1 uur. Tijdens verkorte roosters is het huiswerkinstituut geopend van 14:00 tot 16:00 uur.

De kosten voor de deelname aan het huiswerkinstituut zijn € 150,- per periode. Aanmelding kan ook meteen voor een geheel jaar. De kosten bij aanmelding voor een geheel jaar bedragen € 400,-. Bij een optimale benutting van het instituut gedurende het gehele schooljaar komt dit neer op zo’n € 2,50 per uur!

Het huiswerkinstituut zal in periode 1 vanaf maandag 16 september de deuren openen. Aanmelding van uw zoon of dochter gaat via http://www.stg-ece.nl/aanmeldenhwi2.htm. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met de locatie en tijden van het huiswerkinstituut. Een factuur volgt eveneens per e-mail. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Perdaan (PER@emmauscollege).

J. Perdaan
coördinator HWI