Start zomervakantie op 19 juli 2014

Ank MinkmanAlgemeen

2014_01 VakantieIn tegenstelling tot wat in voorafgaande jaren gebruikelijk was, zullen in de laatste twee weken van het schooljaar 2013-2014 onderwijskundige activiteiten plaatsvinden. Aanwezigheid van de leerlingen bij deze activiteiten is verplicht. De laatste twee weken van het schooljaar lopen van maandag 7 juli t/m vrijdag 18 juli. De zomervakantie begint formeel op zaterdag 19 juli.

De activiteiten die naar de laatste twee schoolweken worden verplaatst, werden voorheen grotendeels op andere momenten in het jaar aan de leerlingen aangeboden. De andere inrichting van het schooljaar is een direct gevolg van de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.
In de loop van de maand januari kunt u het programma van activiteiten tegemoet zien.

Mede namens de schoolleiding,
A. P. Mostert