The Big Challenge

Ank MinkmanActiviteiten

Op donderdag 29 maart doen alle 3-havoleerlingen voor het vak Engels mee aan de jaarlijkse online wedstrijd ‘The Big Challenge’. De wedstrijd gaat die dag voor alle 3HAVO-leerlingen gelijktijdig van start tijdens het 5e uur en wordt via hun iPads gespeeld. Iedere deelnemer krijgt sowieso een kleine prijs. Grotere prijzen zijn er voor leerlingen die nationaal en regionaal hoge scores halen. Daarnaast stelt het Emmauscollege prijzen beschikbaar voor de beste 3HAVO-leerling en de beste 3HAVO-klas van de school. Op de website van The Big Challenge valt te zien welke prijzen er precies te winnen zijn en kan bovendien de wedstrijd geoefend worden (het Emmauscollege neemt deel aan het spel op level 4).

De sectie Engels wenst alle deelnemers veel succes en plezier met deze wedstrijd!