Toelating nieuwe brugklasleerlingen

Ank MinkmanBrugklas

Tot ons grote plezier hebben we alle toelaatbare leerlingen die zich voor onze school hebben aangemeld, kunnen plaatsen. Al deze leerlingen hebben vandaag een bevestiging hiervan via de mail ontvangen.

Aanmeldronde 2: Maandag 23 maart t/m donderdag 2 april vinden (via Skype) de aanmeldingsgesprekken plaats van aanmeldronde 2. Vanaf vrijdag 20 maart t/m woensdag 1 april kunt u hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen aan dhr. Mostert (mos@emmauscollege.nl.).
Nadat u de afspraak voor een aanmeldingsgesprek heeft gemaakt, vult u het digitale gegevensformulier in, dat u aantreft op onze website onder groep8 -> aanmelding en toelating. Een scan van dit formulier stuurt u eveneens op naar de heer Mostert.