Uitleg cijferoverzicht

Ank MinkmanAlgemeen

Het cijferoverzicht in de bovenbouw roept wel wat vraagtekens op als men er niet dagelijks mee werkt. Daarom hebben wij dit overzicht van tekst en uitleg voorzien. Hier vindt u een voorbeeld met uitleg. De opbouw is voor elke bovenbouwklas hetzelfde. Wij werken met jaarcijfers en examendossiers (ED).