Uitreiking Goethe-Zertifikat

Estelle HendriksExcellentie

Een feestelijk moment vandaag in de aula! Zeventien leerlingen uit 6VWO ontvingen namelijk hun Goethe-Zertifikat. Vier leerlingen moeten nog hun schrijftoets maken, maar kunnen daarna hopelijk ook hun certificaat ophalen. 

Een behaald Goethe-Zertifikat houdt in dat de leerling Duits alle vaardigheden op B2-niveau beheerst (spreken, luisteren, lezen en schrijven). Het Emmauscollege biedt verschillende taalprogramma’s aan leerlingen die extra uitdaging zoeken. Zo is er het Cambridge programma voor de leerlingen die uitblinken in Engels, Delf Scolaire voor de Frans-talenten, en nieuw is nu dus ook het Goethe-Zertifikat voor de leerlingen die bij Duits hiervoor gekozen hebben. 


Dit was de allereerste keer dat mevrouw Ettema en mevrouw Enter een Goethe-Zertifikat hebben uitgereikt op school. Zij zijn sinds twee jaar officieel bevoegd om het Goethe-examen af te nemen. Vol trots deelden zij vandaag de certificaten uit. Ook rector Raoul Majewski was aanwezig en gaf een mooie speech… in het Duits! Hij sloot zijn speech af met een mooi compliment aan allen: 

“Es bereitet mir große Freude zu sehen, das so viele Emmaus-Schüler die deutsche Sprache schätzen. Ein riesiges Kompliment an euch alle und natürlich auch meine Kollegen und an Eure Lehrerinnen Frau Enter und Frau Ettema.”