Uw gegevens in Magister

Ank MinkmanAlgemeen

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over zaken die uw kind betreffen, hebben wij in Magister alle mailadressen en telefoonnummers van ouders opgenomen. Tijdens de eerste ouderavonden in het nieuwe schooljaar checken wij deze adressen. MagisterNu is ons gebleken dat toch niet alle adressen en telefoonnummers kloppen. Wij verzoeken u vriendelijk om in Magister onder het kopje “mijn instellingen” na te gaan of het opgegeven adres en telefoonnummer nog juist is (zie plaatje). Zo niet, wilt u dit dan wijzigen?  U dient dan eerst de rode button met de pijlpunt, links boven ‘volledige naam’ aan te klikken, waarna u de wijziging kunt invoeren. Vervolgens moet de wijziging bevestigd worden door te klikken op de gele button met de twee pijlen, rechts boven ‘volledige naam’. Wij danken u hartelijk voor de te nemen moeite.