Vertaalwedstrijden Grieks en Latijn

Het SchoolvoorbeeldExcellentie, Gymnasium

Een uitdaging voor wie goed kan vertalen en zich graag eens wil meten met leerlingen van andere scholen. Op donderdag 21 november is de vertaalwedstrijd Latijn. Op donderdag 30 januari (na TW2) die voor Grieks. In beide gevallen is de plaats van handeling Utrecht. Het vindt ’s middags plaats tussen 14 en 17 uur. Je kunt hiervoor vrij vragen bij je conrector. Overleg vooraf even met je docent Latijn en mevrouw Arends. Het is mogelijk om hiervoor een KCV-activiteit te laten aftekenen. De reiskosten kunnen waarschijnlijk worden vergoed.

De vertaalwedstrijd Latijn zal bestaan uit een schriftelijke vertaling van een ongeziene Latijnse tekst in proza of poëzie, te maken op: donderdag 21 november 2013 van 14.00 tot 17.00 uur. Hiervoor moet je je opgeven bij mevrouw Arends vóór 13 november.

Voor Grieks krijg je vragen over een pensum (hoeveelheid tekst) die je hebt bestudeerd. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze teksten worden gelezen bij Grieks in 5G in periode 2. Aangezien de wedstrijd net na de TW is, heb je dan het pensum zojuist al geleerd voor de SE-toets en zal ook dit dus weinig voorbereiding kosten. 

De wedstrijd zelf zal bestaan uit het vertalen van een voorbereide passage, het beantwoorden van vragen over dit pensum en het schrijven van een essay. Dit alles zal plaatsvinden op donderdag 30 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur. Hiervoor moet je je opgeven bij mevrouw Arends vóór 22 januari.
Meer informatie en opgeven bij je docent Latijn/Grieks en/of mevrouw Arends.