Vliegende start M-excellent!

Ank MinkmanExcellentie

De leerlingen van M-excellent hebben de afgelopen weken een vliegende start gemaakt. Woensdag 6 december stond vooral in het teken van de zelfontdekking. Door organisatie- en adviesbureau Hiemstra & De Vries werd een volledige ‘Insight Discoverydag’ georganiseerd: leerlingen ontdekten hun dominante karaktereigenschappen. Voor de een was dit confronterend, terwijl de ander de uitslag al van tevoren kon voorspellen. Aan het eind van de dag werden er, aan de hand van die eigenschappen twee groepen gemaakt. Een groep gaat aan de slag met een opdracht over het ontwikkelen van een campagne om jongeren aan de snoepgroenten te krijgen. De andere groep onderzoekt of er in de Rotterdamse randgemeenten behoefte is aan workshops voor het bestrijden van radicalisering onder jongeren en hoe de ouders van deze jongeren bereikt kunnen worden.

Op woensdag 13 december hebben de leerlingen aan de hand van de COCD-boxmethode gebrainstormd over de aanpak van de opdrachten. Met de hulp van Coollab werden de ideeën gepresenteerd aan de andere groep.

Op donderdag 14 december was er eerst een tamelijk intensieve scrumsessie, onder leiding van Allard Nootenboom, waarin de uitvoering van de opdrachten tot in de puntjes werd uitgewerkt en ingepland. Daarna verzorgde Tessa de Groot een workshop Social Marketing, waarin er geleerd werd over segmentatie, het indelen in groepen, van de te bereiken doelgroepen.