Voortgang onderwijs

Eliz ErsoyBelangrijk!

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Ik hoop dat jullie van een goede vakantie hebben genoten. Het weer heeft in ieder geval een goede bijdrage geleverd.

De afgelopen week is er een persconferentie geweest waarin een aantal zaken duidelijk is geworden. We mogen, onder bepaalde voorwaarden, weer meer leerlingen ontvangen. Dat is goed nieuws en daar zijn we dan ook erg blij mee! Zoals voor de vakantie reeds gemeld, starten we daar volgende week mee. Hoe dat er vanaf 17 maart uit ziet, communiceren we later. Hieronder de belangrijkste zaken voor de komende weken op een rij.

De planning

  • Ma. 1 t/m vr. 5 maart: Online lessen volgens rooster. De examenklassen en de leerlingen die regulier op school werken, volgen hun lessen deels op school.
  • Ma. 8 maart: studie/-ontwikkeldag voor collega’s. Er zijn die dag geen leerlingen op school, zij hebben een ‘leerdag’.
  • Di. 9 t/m di. 16 maart: toetsweek voor alle jaarlagen volgens het rooster dat in Magister en Zermelo te vinden is. Op Magister heeft een voorlopig toetsweekrooster gestaan, dat nog niet helemaal volledig was. Het complete rooster wordt zo spoedig mogelijk zichtbaar in het persoonlijke rooster in Zermelo en Magister. Dit rooster verschilt slechts op enkele punten van het voorlopige rooster. Voor de leerlingen die op school willen leren is alleen de mediatheek beschikbaar.

Regels in en om het gebouw
Voor de helderheid communiceren we nogmaals de omgangsregels:

  • Draag een mondkapje. Overal in het gebouw dient bij verplaatsingen een mondkapje gedragen te worden.
  • Houd 1,5m afstand! In de gangen wordt zoveel als mogelijk anderhalvemeter afstand tot elkaar gehouden. Ook als je naar je fiets loopt. De lokalen zijn ingericht op 1,5m afstand.
  • Pauzes buiten. In de pauzes zijn de B- en C-verdieping leeg en verblijf je zo veel als mogelijk buiten, in de aula en de Binnenhof.
  • Ingangen. Tijdens de toetsweek hanteren we twee ingangen tijdens de toetsweek: de reguliere ingang en een ingang via de parkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw. De leerlingen van de examenklassen parkeren hun fietsen op de parkeerplaats voor lokaal A5. Zij gebruiken ook die nooduitgang als in- en uitgang om zodoende de druk op de ingangen te spreiden en makkelijker anderhalvemeter afstand te kunnen bewaren. De overige leerlingen gebruiken de reguliere ingang.

Ik hoop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en zal in het volgende bericht nadere uitleg geven over de opstart van het fysieke onderwijs.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van het Emmauscollege,

Raoul Majewski | rector