Week van de profiel- en studiekeuze

Ank MinkmanAlgemeen

In de week van de profiel- en studiekeuze, van 1 tot en met 5 februari a.s., wordt er de gehele week aandacht besteed aan het kiezen van het juiste profiel en/of studie. Vanaf de derde tot en met de 6e klas worden er activiteiten georganiseerd. Profiel- en strudiekeuze

Aan de leerlingen uit de 3e klassen wordt op 2 februari voorlichting gegeven over “nieuwe” vakken. Deze vakken hebben zij niet in de 3e klas gehad, maar kunnen deze wel kiezen in de bovenbouw. Tijdens de reguliere lessen wordt hier ook aandacht aan besteed.

Voor leerlingen uit 4H worden er op 3 februari in de middag workshops georganiseerd bij Hogeschool Inholland. Leerlingen kunnen zich via de ELO -> inschrijvingen opgeven voor deze workshops.

Verder kunnen leerlingen uit 3e, 4e, 5e en 6e klassen zich al inschrijven voor de voorlichtingsavond op 4 februari waarbij oud-leerlingen presentaties geven over de studie die zij momenteel volgen. Dit inschrijven kan eveneens via de ELO.

Ook voor de ouders is deze avond interessant aangezien er workshops gehouden worden waarbij de decanen iets vertellen over de profielen en enkele docenten de vakken in de bovenbouw toelichten. Ouders kunnen zich inschrijven via de link die in een aparte e-mail is toegestuurd. Eventuele vragen kunnen worden gemaild naar decanaat@emmauscollege.nl

We hopen op een inspirerende week en op een goede opkomst!

Het decanaat,
Joanne Endedijk
Jeroen Perdaan
Astrid Kramer