Wij gaan door met de maatschappelijke stage

Ank MinkmanAlgemeen

Onlangs heeft de Eerste Kamer besloten om de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs niet meer verplicht te stellen. Vanaf komend schooljaar beslissen de scholen zelf of de maatschappelijke stage (MaS) onderdeel wordt van het reguliere onderwijsprogramma. MaS1AWij vinden het belangrijk dat de maatschappelijke stage behouden blijft en hebben daarom besloten om met ingang van het schooljaar 2014-2015 de MaS (in aangepaste vorm) op te nemen in het lesprogramma van de 3e klassen. Op deze wijze kunnen wij onze leerlingen bewust maken van en voorbereiden op hun maatschappelijke rol in onze samenleving. In de afgelopen jaren hebben wij ervaren dat de stages in de praktijk zeer worden gewaardeerd en dat ouders het op prijs stellen dat hun kinderen zich ook met niet-materiële zaken bezig houden. Ook geven veel van onze leerlingen aan dat zij door de stage beter zijn gaan inzien hoe belangrijk vrijwilligers voor onze samenleving zijn.
Vanaf 7 juli gaat een groot deel van de nieuwe derde klas leerlingen op stage. Wij wensen jullie veel plezier.