Wiskunde A-Lympiade en wiskunde B-dag

Op vrijdag 17 november doen alle leerlingen uit 5V met Wi A, B of C in hun pakket mee aan de (verplichte) praktische opdracht wiskunde A of B. De Wiskunde A-Lympiade en wiskunde B-dag is eigenlijk een landelijke wedstrijd. Bij deze opdracht doen de leerlingen onderzoek naar een wiskundig probleem. Leerlingen nemen deel in teams van vier leerlingen per team. De onderzoeksopdracht start om 8.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

Bij de beoordeling van het ingeleverde werk wordt niet alleen naar het antwoord gekeken, maar ook naar de weg ernaar toe. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij nadenken over de aanpak van het probleem, over mogelijke verschillende oplossingen en hun consequenties, over de verwerking van de resultaten, over de verslaggeving, over de presentatie van de gevonden oplossingen enz. 

 We wensen jullie heel veel succes.

Deelnemers “Business Class” 4H gestart!

Dit jaar wordt voor de derde keer gestart met een excellentieprogramma voor 4H-leerlingen met economie en/of M&O in het pakket. Het komend schooljaar zullen 15 4H-leerlingen extra les krijgen in economische en bedrijfseconomische onderwerpen. Lees meer →

PP-presentatie ouderavond 4V

Op 4 september heeft de ouderavond 4V plaatsgevonden. Ouders kunnen hier de informatie, die op deze avond is verstrekt, nalezen.  Lees meer →

Ouderavonden 5/6V en 4/5H

Deze week hebben de ouderavonden van 5/6V en 4/5H plaatsgevonden. Voor de ouders die de informatie, die op deze avonden is verstrekt, nog een keer willen bekijken hebben wij een pdf gemaakt die u met de volgende link kunt openen. 
5 vwo, 
6 vwo, 
4 havo, 
5 havo. 
Lees meer →