Emmauscollege,
r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium
Alexandriëstraat 40
3067 MR Rotterdam
Postbus 84137
3009 CC Rotterdam

facebook_logo_detail A

Telefoon : 010-4212144
Telefax : 010-4569011
e-mail: info@emmauscollege.nl
internet: www.emmauscollege.nl
IBAN nummer Stichting KAVOR: NL43ABNA0480285780

Contact opnemen met een docent

Als u een docent wilt spreken, dan kunt u hem of haar het beste bereiken via de e-mail. U typt dan de afkorting van de docent (deze kunt u vinden in de schoolgids vanaf pagina 42) gevolgd door …@emmauscollege.nl.

Parkeergelegenheid rondom onze school

Onze school staat in woonwijk Oosterflank. Het is ons bekend dat er bij ouder-, stoeltjes- en tafeltjesavonden en andere evenementen die door onze school worden georganiseerd, grote problemen zijn ten aanzien van het parkeren. Voor onze buurtbewoners willen wij alles in het werk stellen om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend, als u met de auto naar onze school komt, deze te parkeren op het parkeerterrein aan de overkant van de Capelseweg (zie onderstaand overzichtskaartje). Via het fietstunneltje onder de Capelseweg kunt u onze school bereiken.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Parkeeroverzicht