Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders van onze leerlingen te onderhouden. Een goede uitwisseling van informatie is in het belang van het welzijn van het kind.

Onder het menu ‘communicatie’ kunt u lezen welke informatiekanalen wij gebruiken om u zo goed mogelijk over schoolse zaken te informeren. Een overzicht van de kosten vindt u onder het menu ‘kosten’.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van het huiswerkinstituut, klik dan hier (ECE Verlengde School).

Verder vindt u in dit hoofdstuk meer informatie over de oudervereniging van onze school, de MR en klachtenregeling.