Wij willen jullie graag actief bij de lesstof betrekken en vinden het ook belangrijk om in te spelen op de verschillen die er tussen leerlingen zijn. Daarom maken wij steeds meer gebruik van ICT als hulpmiddel. Je werkt straks zelf met een iPad en alle klaslokalen zijn voorzien van een smartboard. Alle docenten hebben een laptop die zij tijdens de les gebruiken.

Eenjarige brugperiode

Je start je schoolcarrière in een gemengde brugklas. De brugperiode duurt één jaar. In de loop van dat jaar bespreken we met elkaar welk onderwijstype het beste bij jou past: havo, atheneum of gymnasium. Om dit te bepalen kijken wij niet alleen naar je schoolresultaten, maar ook naar je studiehouding, inzet en interesse. Het advies van de basisschool, jouw wensen en die van je ouders spelen hierin ook een rol. Vanaf de tweede klas zit je in een havo-, atheneum- of gymnasiumklas.

Plusuren

robocop

science

schaken

 

 

 

 

 

 

 

In de brugklas heb je vanaf medio november twee plusuren per week. In de eerste periode worden deze uren voor een praktisch en klassikaal programma gebruikt. Daarna kies je samen met je mentor voor activiteiten uit het plusprogramma. In deze uren krijg je óf ondersteuning bij een bepaald vak óf je kiest voor een verdiepende en verrijkende activiteit, zoals het pré-gymnasiumprogramma, Cambridge English, filosofie, geschiedenis, Italiaans, Spaans, 3D ontwerpen en printen, , robocop, sport, muziek, schaken, science en sterrenkunde.

Gymnasium

 

 

 

 

Ons motto op het gymnasium is ‘kijk anders, zie meer’! In de wereld om ons heen is veel te zien en is het belangrijk dat je leert hoe en waar je moet kijken. Daarom krijg je op het gymnasium vakken die op een andere school niet altijd worden gegeven.

Kijk anders zie meerIn de brugklas kun je tijdens de plusuren al kiezen voor het pré-gymnasiumprogramma. Naast les in Grieks en Latijn kun je ook kiezen voor uitdagende vakken als Italiaans, sterrenkunde of programmeren.

Vanaf de tweede klas krijg je les in filosofie. We vinden het belangrijk dat je kritisch over zaken leert nadenken. Bij het vak Engels krijg je het programma van Cambridge English standaard aangeboden. In deze lessen spreekt iedereen Engels.

Wil je meer weten over ons gymnasium? Klik dan hier.

iPad

Vanaf de brugklas werk je met je eigen iPad. We denken dat je hierdoor gevarieerder en beter leert, en kunnen we de lesstof meer toespitsen op jouw behoeften. In de les leren we je hoe je op een creatieve en veilige manier met je iPad kunt omgaan en welke apps je goed kunt gebruiken. In het hele gebouw kun je gebruik maken van ons draadloos internet.
Op je iPad staan bijna al je schoolboeken, zodat je een lichtere schooltas hebt. Een voordeel van deze digitale boeken is dat er extra oefeningen, bronnen, instructiefilmpjes en audiofragmenten aan toegevoegd zijn.

Als je meer wilt weten over de iPads, klik dan hier.

Projecten

 

 

 

 

Een paar keer per jaar worden onder andere tijdens de toetsweek projecten georganiseerd om op een andere manier met de stof van de vakken te werken, zoals het project Blijdorp (een combinatie van de vakken biologie en tekenen) en een bezoek aan een theatervoorstelling.