Schoolplan 2021-2025

Het schoolplan ‘Ruimte in ontwikkeling’ kunt u hier downloaden. In het schoolplan staat beschreven welke koers wij in de komende vier jaar willen varen en welke ontwikkelingen wij daarbij nastreven.

Jaarverslag 2021

Het meest recente jaarverslag van de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (KAVOR), bevoegd gezag van het Emmauscollege, is te downloaden door hier te klikken.