Schoolplan 1718-2021

Het schoolplan ‘Geloven in groei’ kunt u hier downloaden. In het schoolplan staat beschreven welke koers wij in de komende vier jaar willen varen en welke ontwikkelingen wij daarbij nastreven.

Ons jaarverslag

Het meest recente jaarverslag van de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (KAVOR), bevoegd gezag van het Emmauscollege, is te downloaden door hier te klikken.