Wij bieden activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo- atheneum- en gymnasiumleerlingen. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is algemeen vormend en duurt vijf jaar. Het havodiploma biedt toegang tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit het atheneum en het gymnasium en duurt zes jaar. Een vwo-diploma geeft toegang tot de universiteit of tot het HBO.

Onderbouw (Eerste Fase)

De eerste fase op onze school bestaat uit de brugklas, het tweede en het derde leerjaar.

Brugklas
Alle eersteklassers worden in havo-vwo brugklassen geplaatst. De brugperiode duurt één jaar en in de loop van dat jaar wordt vastgesteld welk onderwijstype na de brugperiode het beste bij de leerling past. In de brugklas/onderbouw staan de vakken kunst, muziek, drama en Informatie & Communicatie (IC) regulier op het rooster. Bij het vak IC, dat in de brugklas wordt gegeven, leren de leerlingen hun iPad goed te gebruiken en worden ook de gedragsregels van sociale media besproken.

Klas 2 en verder
Vanaf klas 2 volgen de leerlingen onderwijs op één van de volgende afdelingen: de havo, het atheneum of het gymnasium.
In 2 vwo en verder volgen onze leerlingen bij het vak Engels altijd Cambridge First Certificate of English.

Maatschappelijke stage in klas 3
De maatschappelijke stage is een vast onderdeel van het programma in klas 3. De stage omvat in totaal 30 uur en wordt afgesloten met een verslag. Onze coördinator MaS begeleidt de leerlingen in dit proces. Leerlingen kunnen zelf een stage bedenken en deze voorleggen aan school. Wanneer het leerlingen niet lukt om een maatschappelijke stage te vinden, dan zal het Emmauscollege in samenwerking met externe organisaties helpen bij het vinden van een geschikt stage-adres.

Bovenbouw (Tweede Fase)

De tweede fase omvat de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Vanaf klas 4 kunnen leerlingen, naast hun reguliere pakket, extra vakken kiezen zoals de examenvakken wiskunde D, informatica, filosofie, bedrijfseconomie, kunst beeldende vorming, muziek en maatschappijwetenschappen. Het eerste extra vak proberen wij op te nemen in hun lesrooster, waardoor hun schooldag niet langer wordt. Ook bieden wij leerlingen op de havo de mogelijkheid om gevarieerd examen te doen. Zij kunnen in sommige vakken examen doen op vwo-niveau.

Leerlingen in 4 vwo kunnen kiezen of zij voor Engels het reguliere programma volgen of de lessen Cambridge English. Voor Duits hebben deze leerlingen de keuze of zij het reguliere vak volgen dan wel het programma van Deutsch Goethe.

Examenleerlingen die met hun cijferlijst tot de beste tien procent van Nederland behoren, worden lid van de Socrates Honour Society, een stichting die toptalent samenbrengt.

Profielen
In de bovenbouw van havo en vwo kiezen alle leerlingen een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar hebben.

Er zijn vier profielen:
Cultuur en Maatschappij (C & M)
Economie en Maatschappij (E & M)
Natuur en Gezondheid (N & G)
Natuur en Techniek (N & T)

Elk profiel bestaat uit drie delen, een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en het vrije deel. In dit deel kunnen leerlingen vakken volgen uit een ander profiel, om hun mogelijkheden in een vervolgstudie te vergroten.

Voor verdere informatie over de profielen en profielkeuzes verwijzen wij u naar de pagina van het Decanaat

Studielast
Elk profiel heeft een minimale studielast. Hierbij gaat men uit van de gemiddelde tijd die een leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat, naast het volgen van lessen, alle werkzaamheden die een leerling voor een vak moet verrichten, zoals huiswerk maken, werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek en deelname aan excursies.

De programmering van de tweede fase is gebaseerd op het eenvoudige principe dat een schooljaar bestaat uit veertig werkweken van veertig uur. Deze uren worden over de vakken verdeeld. De verdeling van de studielast over lesuren, huiswerk en zelfstudie wordt door de school bepaald.