Wij bieden activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo- atheneum- en gymnasiumleerlingen. Wij maken hierbij gebruik van iPads in de lessen. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is algemeen vormend en duurt vijf jaar. Het havodiploma biedt toegang tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit het atheneum en het gymnasium en duurt zes jaar. Een vwo-diploma geeft toegang tot de universiteit of tot het HBO.

Onderbouw

De eerste fase op onze school bestaat uit de brugklas, het tweede en het derde leerjaar.

Brugklas

Alle eersteklassers worden in gemengde brugklassen geplaatst. De brugperiode duurt één jaar en in de loop van dat jaar wordt vastgesteld welk onderwijstype na de brugperiode het beste bij de leerling past. Het is in principe niet mogelijk in de brugklas te doubleren. Om tot een goede beslissing te komen, wordt niet alleen naar de resultaten gekeken, maar ook naar de studiehouding, de inzet en de interesse van de leerling. Het advies van de basisschool, de wensen van de leerling en de opvattingen van de ouders/verzorgers spelen daarbij ook een rol.

GO Emmaus

In leerjaar 2 en 3 hebben we twee klassen in de leerroute GO Emmaus. GO staat voor gepersonaliseerd onderwijs: het tempo en niveau waarop leerlingen leren, is aangepast aan de leerlingen. In een GO Emmaus-klas maken leerlingen hierin zelf keuzes. Leerlingen in een GO Emmaus-klas blijven tot en met leerjaar 3 in dezelfde klas. Pas halverwege de derde klas wordt besloten of de leerling in de bovenbouw naar havo of vwo gaat.

Klas 2 en 3

Vanaf klas 2 volgen de leerlingen onderwijs op de havo, het atheneum of het gymnasium. Leerlingen in leerjaar 2 en 3 volgen bij Engels het lesprogramma van FCE (Cambridge First Certificate in English). Zij worden in de les ook voorbereid op het FCE-examen aan het eind van de onderbouwperiode. Het is niet verplicht dit examen daadwerkelijk af te leggen.

Maatschappelijke stage 

Binnen het kader van burgerschapsonderwijs maakt de leerling, eind klas 2, kennis met vrijwilligerswerk bij een zorginstelling, een sportvereniging, een buurthuis of een andere non-profitorganisatie. Vanuit de school worden leerlingen begeleid bij het vinden, uitvoeren en afronden van een maatschappelijke stage. De stage is in totaal 30 uur en wordt afgesloten met een stagebeoordeling en een verslag.

Bovenbouw

De tweede fase omvat de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. In deze jaren volgen leerlingen de lessen uit hun eigen vakkenpakket. Het Emmauscollege staat bekend om het grote aanbod aan vakken dat we aanbieden. Hierdoor kunnen leerlingen heel makkelijk een vakkenpakket naar hun wensen samenstellen. Naast de reguliere vakken zoals geschiedenis en natuurkunde, bieden wij ook de vakken informatica, filosofie, wiskunde D, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, tekenen en muziek aan.

Profielen

In de bovenbouw van havo en vwo kiezen alle leerlingen een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar hebben.

Er zijn vier profielen:
Cultuur en Maatschappij (C & M)
Economie en Maatschappij (E & M)
Natuur en Gezondheid (N & G)
Natuur en Techniek (N & T)

Elk profiel bestaat uit drie delen, een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en het vrije deel. In dit deel kunnen leerlingen vakken volgen uit een ander profiel, om hun mogelijkheden in een vervolgstudie te vergroten.

Meer informatie over profielkeuze? Klik hier

Studielast

Elk profiel heeft een minimale studielast. Hierbij gaat men uit van de gemiddelde tijd die een leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat, naast het volgen van lessen, alle werkzaamheden die een leerling voor een vak moet verrichten, zoals huiswerk maken, werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek en deelname aan excursies.

De programmering van de tweede fase is gebaseerd op het eenvoudige principe dat een schooljaar bestaat uit veertig werkweken van veertig uur. Deze uren worden over de vakken verdeeld. De verdeling van de studielast over lesuren, huiswerk en zelfstudie wordt door de school bepaald.