Naast de vaklessen hebben de leerlingen in hun rooster keuze-uren. Deze zijn te herkennen aan de naam “EMC-uren”. In het rooster zijn vijf keuze-uren opgenomen, waarvan een leerling er minimaal twee verplicht kiest. In deze uren is er ruimte voor het geven van ondersteuning, verbreding en verdieping. De keuze-uren bieden de mogelijkheid om hiaten in de kennis bij leerlingen te verminderen en om extra uitdaging te geven.

In het schooljaar zijn er vijf keuzeperiodes van zes à zeven weken. Per periode maakt een leerling een keuze uit het aanbod voor de EMC-uren. De mentor bespreekt met de leerlingen welke keuze-uren gevolgd kunnen of moeten worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de informatie van de vakdocenten of, voor de eerste periode(s), met de aanbevelingen uit het voorgaande schooljaar. In overleg met de mentor kiest een leerling voor minimaal twee keuze-uren.


Tijdens de EMC-uren en deels na schooltijd kunnen leerlingen meedoen aan het ondersteuningsprogramma van AFTER’S COOL.  De overheid heeft gelden vrijgemaakt om achterstanden die opgelopen zijn tijdens het thuisonderwijs in te halen. Wij hebben hiervoor een speciaal ondersteuningsprogramma ontwikkeld in samenwerking met AFTER’S COOL. Bij AFTER’S COOL krijgen leerlingen intensieve begeleiding bij o.a. het leren leren en het ontwikkelen van studievaardigheden. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor de EMC-uren van AFTER’S COOL.