Kwaliteitszorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die we op school uitvoeren om enerzijds de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten te bewaken en te bevorderen en anderzijds om intern en extern verantwoording af te leggen over die kwaliteit.

Onderwijsresultaten

Ten aanzien van het onderwijsrendement (examenresultaten, resultaten van doorstroom/bevordering van leerlingen) en tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel streven wij ernaar om steeds boven het landelijk gemiddelde te presteren.

Bevorderings- en slagingspercentages

Vensters VO

Vensters VO is een landelijk project waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld en verantwoord in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Op de website Scholen op de kaart zijn de resultaten daarvan in te zien.

Collegiale visitatie

We nemen deel aan de collegiale visitaties binnen het samenwerkingsverband ‘Semper Movens’. Eens per vier jaar vindt er een visitatie plaats op basis van een door de school opgestelde zelfevaluatie. In deze zelfevaluatie heeft de school hulpvragen geformuleerd, die centraal staan bij de visitatie. Zowel in het kader van de zelfevaluatie als gedurende de visitatie zelf vinden lesbezoeken plaats.

Inspectie van het Onderwijs

We nemen deel aan de collegiale visitaties binnen het samenwerkingsverband ‘Semper Movens’. Eens per vier jaar vindt er een visitatie plaats op basis van een door de school opgestelde zelfevaluatie. In deze zelfevaluatie heeft de school hulpvragen geformuleerd, die centraal staan bij de visitatie. Zowel in het kader van de zelfevaluatie als gedurende de visitatie zelf vinden lesbezoeken plaats.

Meer informatie over de kwaliteitszorg? Klik hier.