Op het Emmauscollege bieden wij duidelijkheid. Leerlingen weten bij ons waar ze aan toe zijn. In een veilige en prettige leeromgeving dagen wij onze leerlingen uit om hun talenten optimaal te ontwikkelen. We bieden onderwijs aan voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen op één locatie in een goed onderhouden gebouw. Onze organisatiestructuur is voor iedereen overzichtelijk en duidelijk. Wij zijn één school onder één bestuur.

Periode- en dagindeling

Het schooljaar is in drie perioden ingedeeld. Elke periode wordt met een toetsweek afgesloten. Daarna krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Ouders kunnen de resultaten op elk moment via een beveiligd cijferprogramma (Magister) volgen. Het huiswerk is altijd via het digitale klassenboek in te zien.

De schooldag begint om. 8.30 uur en eindigt uiterlijk om 16.15 uur. We volgen het 45 minuten rooster.

Klik hier voor de lestijden!

EMC-uren

Naast de vaklessen hebben de leerlingen in hun rooster keuze-uren. Deze zijn te herkennen aan de naam “EMC-uren”. In het rooster zijn vijf keuze-uren opgenomen, waarvan een leerling er minimaal twee verplicht kiest. In deze uren is er ruimte voor het geven van ondersteuning, verbreding en verdieping.

Meer informatie over de EMC-uren? Klik hier

Praktisch

In de klassen 1 t/m 3 worden alle lesuren aaneengesloten gegeven. Er zijn dus geen tussenuren. Bij afwezigheid van een docent wordt de les overgenomen door een lesassistent. Het actuele lesrooster kan altijd via internet (Zermelo) bekeken worden.Aan het begin van iedere les wordt de aanwezigheid van alle leerlingen gecontroleerd. Bij ongeoorloofde absentie wordt contact met de ouders opgenomen. Elke leerling ontvangt een leerling chipkaart. Deze kaart dient als schoolpas, als elektronische sleutel voor het kluisje en als betaalmiddel voor de kantine en het kopieerapparaat. Deze kaart wordt bij schoolfeesten ook als controlemiddel gebruikt.

Protocollen

ICT-protocol

We hanteren regels voor het gebruik van ICT op onze school. Omdat het gebruik steeds meer toeneemt hebben we vastgelegd hoe we met ICT-voorzieningen omgaan. Voor zowel leerlingen als personeel hebben wij een ICT-protocol vastgesteld. Deze zijn hieronder te downloaden.

Protocol cameratoezicht

Op 12 februari 2020 zijn de afspraken met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal in het ‘protocol cameratoezicht’ vastgelegd. Het protocol kunt u hieronder inzien.

Protocol verzuim