Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappij waarin media en internet een grote rol spelen. Voor u als ouder heeft het Nederlands jeugdinstituut (https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding) de mogelijke risico’s bij elkaar gezet en adviezen opgesteld.

iPad kindveilig maken

iOS, het besturingssysteem van de iPad en de iPhone, biedt aan ouders de mogelijkheid om beperkingen op te leggen aan het iPadgebruik van hun kind.

  • Support Apple ouderlijk toezicht
    Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u als ouder sommige apps kunt toestaan of juist verbieden. U kunt er hiermee bijvoorbeeld voor zorgen dat uw zoon/dochter niets kan downloaden in de App Store (bijvoorbeeld spelletjes).
  • Support Apple begeleide toegang
    Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u uw kind uitsluitend van één specifieke app gebruik kunt laten maken, of hoelang uw kind op de iPad mag werken.