ECE

De stichting Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) is een organisatie­vorm die tot doel heeft onze school een plek te doen zijn voor iedereen die iets wil leren. Naast het reguliere onderwijsaanbod dat wij voor onze leerlingen verzorgen, stelt het ECE een aanbod aan activiteiten samen voor zowel ouders, wijkbewoners en overige geïnteresseerden (Avondschool) als leerlingen van het Emmauscollege (Verlengde school). De verantwoordelijkheid voor de organisatie van activiteiten ligt bij de coördinator van de stichting. In het stichtingsbestuur zijn ouders en leden van de schoolleiding vertegenwoordigd.

De ECE-Avondschool De ECE-Verlengde school
voor ouders, wijkbewoners en overige geïnteresseerden voor leerlingen van het Emmauscollege
Het ECE verzorgt al vele jaren avondonderwijs aan volwassenen. In twee perioden wordt tijdens een cursusjaar een gevarieerd cursuspakket aangeboden. U kunt telefonisch bij de school een brochure met cursusbeschrijvingen en overige informatie aanvragen. Het ECE speelt een rol in de organisatie en coördinatie van activiteiten voor leerlingen van onze school. Denk bijvoorbeeld aan de cursussen Spaans en Toetsenbordvaardigheid.

Het ECE heeft voor onze leerlingen het huiswerkinstituut opgericht. Leerlingen kunnen daar onder begeleiding tussen 15.30 en 17.30 uur op school hun huiswerk maken.

Meer informatie over ECE? Klik hier!

Roncalli Mavo

Wij hebben een goede samenwerking met de Roncalli Mavo. Tussen het onderwijs in beide scholen bestaat voldoende aansluiting om ‘overstappen’ naar het andere schooltype (in beide richtingen!) mogelijk te maken, zonder dat er een jaar verloren gaat.

Het is uitsluitend voor leerlingen van de Roncalli Mavo mogelijk om in te stromen in andere jaarlagen dan de brugklas (2, 3 of 4 havo). Deze beperking is helaas noodzakelijk, omdat we in ons schoolgebouw onvoldoende capaciteit hebben om naast de reguliere instroom in de brugklas en vanuit de Roncalli Mavo, ook nog andere leerlingen verantwoord te kunnen plaatsen.

Aanmelding voor klas 2 of klas 3 havo vanuit de Roncalli Mavo Aanmelding voor klas 4 havo vanuit de Roncalli Mavo
Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, neemt de Roncalli Mavo daartoe het initiatief en bespreekt met u mogelijke bevordering vanuit de 1e of 2e klas van de Roncalli naar de 2e of 3e klas van het Emmauscollege. Deze bevorderingsbeslissing wordt op de Roncalli Mavo genomen. Leerlingen en ouders kunnen bij mevrouw Simon (conrector 4 en 5 havo) informatie inwinnen over de keuzemogelijkheden op het Emmauscollege met betrekking tot het vakkenpakket.

Klik hier voor meer informatie over Instromen in HAVO 4.

Het adres van de Roncalli-Mavo is:
Tattistraat 3-5
3066 CE Rotterdam
www.roncallimavo.nl

Semper Movens

De Stichting KAVOR is lid van de Vereniging Semper Movens, een samenwerkingsverband van zelfstandige schoolbesturen. De samenwerking richt zich met name op aspecten van werkgelegenheid, ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (zelfevaluaties en visitaties). Daarnaast streeft de vereniging naar uitwisseling van onderwijskundige zaken.

Universiteiten

Wij hebben met verschillende universiteiten een samenwerkingsverband. In de afgelopen jaren hebben leerlingen het programma gevolgd bij Junior Medschool van het Erasmus MC en de universiteiten in Delft en Leiden. Naast deze uitgebreide programma’s kunnen geselecteerde leerlingen zich op de Universiteit Utrecht binnen het U-talent-connectieproject aanmelden voor één- of tweedaagse masterclasses. Ook wordt vanuit deze universiteit hulp geboden bij het organiseren, plannen en schrijven van het profielwerkstuk.

Koers VO

Bij het regionaal samenwerkingsverband Koers VO zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotterdam e.o. aangesloten. Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband. De aangesloten scholen geven praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Samenwerkende Eenpitters Rotterdam (SER)

In het kader van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) werken we samen met andere eenpitters in de regio Rotterdam.