Onze school kent een privacyreglement. De gegevens die door ouders/verzorgers aan de school worden verstrekt en de resultaten van tests en toetsen van leerlingen worden door de school verwerkt in de schooladministratie en het digitale leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden ook gebruikt bij de begeleiding van leerlingen. Deze gegevensverzamelingen vallen onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De gegevens worden eveneens verwerkt tot statistische informatie, die geanonimiseerd in de Onderwijsmonitor PO/VO van de gemeente Rotterdam wordt opgenomen.

De gegevensverzameling die hierop betrekking heeft, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.