De brugklasdriedaagse

De brugklas driedaagse is in eerste instantie bedoeld om de kennismakingsperiode in de brugklas af te ronden. Veel elementen zijn dan ook gericht op kennismaken. De speurtocht, het nachtspel, de sportmiddag en de fietstocht bieden de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zijn ook allerlei educatieve elementen opgenomen in de driedaagse. De leerlingen verblijven in bungalows van 8 personen (7 leerlingen en een begeleider).

Driedaagse voor de 2e klassen

Na de brugklas komen de leerlingen in nieuw samengestelde tweede klassen havo, atheneum of gymnasium terecht. Een van de doelen van deze reis is om in de nieuwe klassensamenstelling met elkaar kennis te maken en met elkaar allerlei activiteiten te ontplooien. Ook gedurende deze periode logeren de leerlingen groepsgewijs in bungalows en zijn met elkaar verantwoordelijk voor eten, drinken en schoonmaak. In de lessen verzorging wordt vooraf uitvoerig aandacht besteed aan de inkoop voor en bereiding van de maaltijden.