Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten leren. In dit proces spelen de leerlingen en de docenten een centrale rol. Wij verwachten van onze docenten dat zij gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerlingen sturing geven aan het leerproces van de leerlingen. Zij helpen hen in hun ontwikkeling, motiveren hen en streven ernaar om hen zo veel mogelijk uit zichzelf te laten halen.
Van onze leerlingen verwachten wij dat zij beschikken over een goede inzet en werkhouding en dat zij zich inzetten om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.

Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, hebben wij uitgebreide voorzieningen die onder het menu ‘begeleiding’ staan beschreven. Voor het huiswerkinstituut verwijzen wij u naar ECE. En natuurlijk organiseren wij door het jaar heen veel activiteiten om ook de creatieve en muzikale talenten van onze leerlingen verder te helpen ontwikkelen. Deze zijn beschreven onder het menu ‘Activiteiten’.

Met elkaar willen wij een omgeving creëren die voor iedereen prettig en warm aanvoelt en waarin iedereen zich gerespecteerd voelt. Dan zijn wij geslaagd in onze opzet.