Schoolgids

De schoolgids geeft een beeld van de uitgangspunten en het onderwijsaanbod van het Emmauscollege te Rotterdam. Tevens kunt u hierin, naast praktische zaken, alles vinden over de lessentabellen, overgangsnormen, rechten en plichten en financiën.