Schoolgids

De schoolgids geeft een beeld van de uitgangspunten en het onderwijsaanbod van het Emmauscollege. Naast praktische zaken kunt u in de schoolgids alles vinden over de lessentabellen, overgangsnormen, rechten en plichten en financiën.

Schoolplan 17/18-20/21

Het schoolplan ‘Geloven in groei’ kunt u hier downloaden. In het schoolplan staat beschreven welke koers wij in de komende vier jaar willen varen en welke ontwikkelingen wij daarbij nastreven.