Schoolgids

De schoolgids geeft een beeld van de uitgangspunten en het onderwijsaanbod van het Emmauscollege. Naast praktische zaken kunt u in de schoolgids alles vinden over de lessentabellen, overgangsnormen, rechten en plichten en financiën.