Wij gebruiken de volgende kanalen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de vorderingen van uw kind en schoolse zaken.

Magister

Via de website kunt u behaalde resultaten, mededelingen van docenten en gegevens over tafeltjes-/ stoeltjesavonden in Magister inzien. Hiervoor ontvangt u bij de start van de schoolcarrière van uw kind inloggegevens (ouderaccount). Hiervoor dient een correct mailadres bij ons bekend te zijn. Een handleiding van de Magisterversie voor ouders vindt u hier. Voor meer informatie over Magister kunt u ook deze video bekijken.

Beveiliging van uw informatie
Met de profielpagina biedt Magister een betere informatiebeveiliging die in lijn is met de eisen die gesteld zijn vanuit de AVG. De gebruiker kan voortaan zélf zijn wachtwoord instellen en actieve connecties met verschillende apparaten beheren.

Functionaliteiten profielpagina
Alle gebruikers in Magister krijgen met de implementatie van de profielpagina standaard zelf controle over de toegang tot hun gegevens via Magister. Voor leerlingen kiezen wij echter nog steeds voor centraal beheer van wachtwoorden.

De profielpagina heeft de volgende functionaliteiten:

  • De mogelijkheid om het wachtwoord te beheren / wijzigen voor ouders en docenten
  • De gebruiker kan in één keer de actieve sessie met verschillende apparaten beëindigen. Dat geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een verloren telefoon de toegang tot de data vanuit Magister te ontzeggen.

Op termijn zijn we van plan een vereenvoudiging door te voeren waarbij het vinkje ‘Toon wachtwoord vergeten’ komt te vervallen, zodat alle gebruikers zelf hun wachtwoord kunnen beheren.

Eenmalig opnieuw inloggen
De nieuwe inlogprocedure vereist dat de gebruikers eenmalig opnieuw moeten inloggen. Wij hebben via een melding in de Magister App hier al een vooraankondiging over gedaan. De ervaring leert dat gebruikers de gewijzigde inlogprocedure gemakkelijk volgen zonder nadere instructie.

Adreswijzigingen
Voor adreswijzigingen kunt u een mail sturen naar adm@emmauscollege.nl

Kennismakingsavonden

Elk jaar worden er per jaarlaag kennismakingsavonden georganiseerd, waarop voorlichting wordt gegeven over algemene onderwerpen die in dat jaar voor de leerlingen van belang zijn. Naast deze kennismakingsavonden zijn er ook “stoeltjesavonden” en een “tafeltjesavond”.

Stoeltjesavond
Twee keer per jaar organiseren we een stoeltjesavond op school. Deze is op uitnodiging van de mentor. Vanaf de derde klas worden deze gesprekken in de mentorles voorbereid door de leerling, die zelf ook bij het gesprek aanwezig is.

Tafeltjesavond
In periode 2 vindt de tafeltjesavond plaats. Tijdens deze avond kunnen ouders gesprekken aanvragen met docenten. U kunt zich voor maximaal drie vakken intekenen voor een 10-minutengesprek met een docent.

Oudernieuws

Op onze homepagina vindt u onze nieuwsberichten over actuele zaken. U kunt zich op ons nieuws abonneren (zie het linker menu op deze pagina). U ontvangt dan elke keer als er een nieuw bericht wordt geplaatst een melding via uw email.
Voor informatie die voor alle ouders van belang is, gebruiken wij de e-mailadressen die bij ons bekend zijn.

ELO/e-mail

Voor onderlinge communicatie kunnen leerlingen en docenten gebruik maken van de ELO, de elektronische leeromgeving van Magister. Op het leerlingenplein en de mededelingen­pagina’s van de vakken staat relevante informatie voor de leerlingen. Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere nieuwe leerling instructies over het inloggen in Magister. U kunt als ouder docenten bereiken via hun e-mailadres (zie de adressenlijst in de schoolgids).