Wij gebruiken de volgende kanalen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de vorderingen van uw kind en schoolse zaken.

Ouderavonden

Elk jaar worden er per jaarlaag ouderavonden georganiseerd, waarop voorlichting wordt gegeven over algemene onderwerpen die in dat jaar voor de leerlingen van belang zijn. Naast deze ouderavonden zijn er ook “stoeltjesavonden” en een “tafeltjesavond”. Voor de stoeltjesavonden, die tweemaal per jaar worden gehouden, ontvangen de ouders een uitnodiging van de mentor. Vanaf de derde klas worden deze gesprekken in de mentorles voorbereid door de leerling, die zelf ook bij het gesprek aanwezig is. In periode 2 vindt de tafeltjesavond plaats.
Ouders kunnen dan voor maximaal drie vakken intekenen voor een 10-minutengesprek met een docent.

Oudernieuws

Op onze homepagina vindt u onze blogberichten over actuele zaken. U kunt zich op ons blog abonneren (zie het linker menu op deze pagina). U ontvangt dan elke keer als er een nieuw bericht op het blog wordt geplaatst een melding via uw email.
Voor informatie die voor alle ouders van belang is, gebruiken wij de e-mailadressen die bij ons bekend zijn.

Magister

Via de website kunt u behaalde resultaten, mededelingen van docenten en gegevens over tafeltjes-/stoeltjesavonden via Magister inzien. Hiervoor ontvangt u bij de start van de schoolcarrière van uw kind inloggegevens (ouderaccount). Hiervoor dient een correct mailadres bij ons bekend te zijn. Een handleiding van de Magisterversie voor ouders vindt u hier.

ELO/e-mail

Voor onderlinge communicatie kunnen leerlingen en docenten gebruik maken van de ELO, de elektronische leeromgeving van Magister. Op het leerlingenplein en de mededelingen­pagina’s van de vakken staat relevante informatie voor de leerlingen. Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere nieuwe leerling instructies over het inloggen in Magister. U kunt als ouder docenten bereiken via hun e-mailadres (zie de adressenlijst in de schoolgids).