Het Emmauscollege biedt activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen binnen een veilige, duidelijk en zorgzame omgeving.

We zijn een open katholieke school waar iedereen die zich in onze visie kan vinden en deze respecteert, van harte welkom is. Het devies van onze school is ‘Samen op weg’: leerlingen en medewerkers gaan samen op weg om van en met elkaar te leren. Dat leren is gericht op kennis en vaardigheden, maar ook op de manier waarop je met elkaar een gemeenschap vormt.

Onze docenten zijn bevlogen vakmensen die leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen. Ze geven daarbij duidelijk leiding en zijn niet alleen een coach of begeleider, die aan de zijkant staat. Docenten hebben hoge verwachtingen van leerlingen en vertalen deze verwachtingen naar duidelijke doelen. Ze zorgen voor duidelijke regels en handhaven deze.

We willen het beste uit leerlingen halen. We zijn ervan overtuigd dat ICT daar een belangrijk hulpmiddel bij vormt. ICT kan pas echt effectief zijn als leerlingen er op elk moment en op iedere plek gebruik van kunnen maken. Daarom werken leerlingen met hun eigen iPad. We zoeken daarbij een goede balans tussen traditie en vernieuwing. We behouden het goede en passen nieuwe mogelijkheden toe, als ze de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren.

Voor de motivatie van leerlingen is het belangrijk dat ze met plezier naar school gaan. We zorgen dan ook voor een warme en prettige sfeer door naar elkaar te luisteren, oog voor elkaar te hebben en samen op weg te gaan. Zorg bieden aan leerlingen die dat nodig hebben, hoort daar bij.

We geven alle ruimte aan de talenten van onze leerlingen door binnen en buiten de lessen heel veel extra’s aan te bieden, waardoor leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.