De webshop is geopend! Klik hier om naar de webshop te gaan, je kunt hier een iPad aanschaffen met korting.

Heb je vragen over het bestellen van een nieuwe iPad? Neem dan contact op meneer P. Keller (kel@emmauscollege.nl). 

ICT is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Natuurlijk geldt dat ook voor het onderwijs op onze school! Wij maken gebruik van een een elektrische leeromgeving (ELO) en werken met SmartBoards, MacBooks en iPads.

Al vanaf de brugklas werk je met je eigen iPad. In de les leren we je hoe je op een creatieve en veilige manier met je iPad kunt omgaan en welke apps je goed kunt gebruiken. Ook staan bijna al je schoolboeken op je iPad. Het grote voordeel hiervan is dat er extra oefeningen, bronnen, instructiefilmpjes en audiofragmenten zijn toegevoegd aan het lesmateriaal, waardoor je meer in je eigen tempo en op je eigen niveau kunt werken. Daarbij is je schooltas ook een heel stuk lichter!

Meer weten over de iPad? We hebben alle informatie hierover zo duidelijk mogelijk onder elkaar gezet!

  • Waarom en hoe?
  • Beheer en Veiligheid
  • Welke iPad, hoes en verzekering?
  • Voor je ouders
  • Vragen

WAAROM EN HOE?

De iPad is een hulpmiddel in de les waarmee je de stof actiever en meer naar persoonlijke behoefte kunt verwerken. De docent voor de klas speelt daarbij nog steeds een cruciale rol.

Waarin is de iPad beter dan een papieren boek?

Grote lappen tekst, bijvoorbeeld romans, lezen veel mensen inderdaad liever van papier, en met de hand schrijven vinden we nog steeds heel belangrijk bij ieder vak. Maar inmiddels biedt ICT zoveel extra’s ten opzichte van de papieren situatie dat we ook daar gebruik van willen maken. Met de digitale boeken zorgen we ook voor een lichtere boekentas en zijn we ervan verzekerd dat leerlingen de beschikking hebben over al het aanvullende ICT-materiaal. We bekijken ieder jaar per vak wat de beste balans is tussen papier en digitaal. Dat betekent soms een boek op de iPad met een schrift ernaast, soms een boek op de iPad met een papieren werkboek erbij.

Staan alle boeken op de iPad?

Zoveel mogelijk schoolboeken staan op de iPad, maar hierin zijn verschillen van vak tot vak. Welke boeken volledig of deels op de iPad staan is afhankelijk van de functionaliteit van de boeken op de iPad. De insteek is dat leerlingen niet alleen beschikken over de digitale boeken maar ook over allerlei handige hulpmiddelen, uitleg en oefeningen en meer op maat kunnen werken.

Wordt er nog geschreven met pen en papier?

Voor ieder vak wordt naast digitale boeken ook nog een schrift (en soms een werkboek) gebruikt. We blijven het belangrijk vinden dat leerlingen de stof ook met de hand verwerken omdat de stof zo op verschillende manieren beklijft.

Zit mijn kind bij technische problemen zonder boeken?

De boeken zijn vaak op verschillende manieren te raadplegen. De meeste boeken zijn online te bekijken. Sommige boeken bieden ook een app waarmee boeken offline bekeken kunnen worden. Is dat niet zo, dan kunnen we soms ook een pdf van het boek aanbieden.

Werken leerlingen heel de dag op de iPad?

Nee. De iPad wordt in ieder vak gebruikt, en in de onderbouw vaak iedere les, maar niet gedurende 50 minuten achter elkaar. De iPad is voor ons een hulpmiddel om te variëren in de les. De docent laat niet alleen zelfstandig werken met de iPad, maar geeft ook klassikale instructie en uitleg, en laat ook met een schrift of werkboek werken.

Kan de iPad op school worden opgeladen?

De kluisjes zijn voorzien van een usb aansluiting waar de iPad opgeladen kan worden. Dit zal alleen niet zo snel gaan als thuis. De iPad dient dus wel dagelijks thuis volledig opgeladen te worden.

Kan ik meer lezen over de achtergronden en onderwijskundige doelen?

Elders op onze site is meer te lezen over de iPad en de onderwijskundige doelen.

 

“Werken met een iPad heeft voordelen en nadelen. Een voordeel is dat ik het erg fijn vind om met de boeken op mijn iPad te werken. En ik kan er meer extra oefenopgaven of leerstof op vinden. Een nadeel is dat ik in het begin wel moeite had om mij te concentreren. Ik liet met gauw afleiden.”

– Neha over het werken met de iPad

 


BEHEER EN VEILIGHEID

Beheer

In de eerste plaats ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van je iPad. Bij het vak Informatie & Communicatie leer je hoe je dat het beste kunt doen. Verder zijn onze medewerkers ICT goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te adviseren. Ook vragen we aan je ouders om samen met jou accounts aan te maken, voor bijvoorbeeld Apple en Google. Dan kunnen jouw ouders je ook bijstaan als dat nodig is.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijg je de instructies voor het downloaden van alle benodigde apps. Verschillende mensen kunnen hierbij assisteren: jouw mentor, de docent Informatie & Communicatie (IC) en de medewerkers ICT.

Veiligheid

We beschikken over een contentfilter dat ongewenste sites en spam blokkeert. Ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket en onze ELO is beveiligd. De mentor en de docent Informatie & Communicatie (IC) leert jou om op een veilige manier gebruik te maken van alle mogelijkheden op het net. Daarbij raden we je ook aan om je iPad niet aan anderen uit te lenen. En dat je natuurlijk zuinig met je spullen omgaat!

Afleiding

De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. Op school is het dus niet de bedoeling om spelletjes op de iPad te spelen. Via contentfilters houden we het gebruik van spelletjes zoveel mogelijk beperkt. Het is menselijk om af en toe afgeleid te zijn, en we snappen dat dat ook bij de iPad kan gebeuren. Daarom blijven we met onze leerlingen in gesprek gaan over afleiding. We doen dat op school bijvoorbeeld in de studielessen en de lessen IC. Hopelijk kun je ook met je ouders hierover praten!

Soms is het nodig om technisch bepaalde functionaliteiten te blokkeren. Op school doen we dat door gewelddadige en expliciete inhoud te blokkeren.

ICT-protocol

Om het ICT-gebruik binnen de school in goede banen te leiden, hebben wij een ICT-protocol ontwikkeld. Hierin zijn alle regels opgenomen ten aanzien van het gebruik van computers, iPads en mobiele telefoons. Als je op school gebruik maakt van ICT (iPad, computer, smartphone), dient dat te gebeuren binnen de regels die we hebben vastgelegd.

Voor je ouders

Bij ons op school zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun iPad. Als ouder kunt u technisch grip houden op het iPadgebruik van uw kind door middel van ouderlijk toezicht. Ook kunt u als ouder bepaalde zake op de iPad beperken. U kunt een en ander nalezen op de site van Apple.

Wat betreft afleiding van de iPad raden wij ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan. Daarbij hopen we dat u met u kind in gesprek gaat over afleiding. Het is meestal voldoende als jongeren zich realiseren dat bepaald gedrag ook nadelen kent.

In de afgelopen jaren hebben zich rond de iPad geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Wij raden uw kind af om in de directe omgeving van de school in het openbaar gebruik te maken van de iPad.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, speciaal voor ouders, de risico’s op een rij gezet en adviezen opgesteld. Deze kunt u vinden op onze site onder het kopje ‘OUDERS’.


WELKE IPAD, HOES EN VERZEKERING?

iPad

De volgende iPads zijn geschikt bij ons op school:

Type iPad Toelichting
iPad 2021 Deze iPad is geschikt en gaat zeker drie jaar mee. Dit is ons adviesmodel.
iPad 2020 Deze iPad voldoet en gaat zeker drie jaar mee indien de opslagcapaciteit minimaal 64 GB is.
iPad 2019 Deze iPad voldoet en gaat zeker drie jaar mee indien de opslagcapaciteit minimaal 64 GB is.
iPad Pro
(9,7 inch)
Geschikt met opslagcapaciteit van minimaal 64 GB. Gaat naar verwachting nog wel drie jaar mee en is meer bedoeld voor de professionele gebruiker.
iPad Air 2020 Geschikt met opslagcapaciteit van minimaal 64 GB. Dit model gaat zeker nog drie jaar mee.

Let op: 

  • De iPad mini is niet toegestaan, omdat deze voor schoolboeken niet goed te gebruiken is.
  • De iPad Pro heeft niet onze voorkeur omdat deze vrij groot is om op de tafel naast een boek en/of schrift te gebruiken.

We hebben als school gekozen voor de iPad, omdat de meest bruikbare apps voor het onderwijs in de App Store van Apple te vinden zijn en omdat de grote uitgeverijen zich in eerste instantie richten op de iPad.

We verwachten van docenten dat zij de werking van apps aan hun leerlingen kunnen uitleggen. Ook daarvoor is het nodig te kiezen voor één besturingssysteem, dat van de iPad.

Het is niet mogelijk om een ander merk tablet te gebruiken.

Hoes

We adviseren een stevige hoes die bescherming biedt bij vallen. De standaard hoes van Apple – dat je door middel van een magnetische strip vastklikt aan de iPad – is mooi maar biedt onvoldoende bescherming. We adviseren de Pipetto Origami Pencil Shield. Andere mogelijkheden zijn de Griffin Survivor, de STM Dux Case of Otterbox Unlimited die de iPad volledig omsluiten en de hoeken extra beschermt. Bij huurkoop is de Pipetto Origami Pencil Shield verplicht. Let bij het verzekeren van de iPad ook op de voorwaarden die de verzekeringsmaatschappij eventueel stelt aan de hoes.

Verzekering

Wij raden het dringend aan om de iPad te verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappij Harmony. Deze verzekering kan direct bij de bestelling van de iPad afgesloten worden. Daarnaast is het ook mogelijk om bij een eigen verzekeringsmaatschappij te informeren naar mogelijkheden. Ook is het mogelijk om een scholierenverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld via www.leerlingenverzekering.nl. Deze verzekeringsmaatschappij dekt niet alleen schade aan de iPad, maar ook aan andere zaken (bijvoorbeeld kleding of andere eigendommen).

Wanneer er wordt gekozen voor het aanschaffen van een iPad middels termijnbetaling, is een combinatie met de iCare verzekering van Harmony verplicht. Deze verzekering is in het termijnbedrag verwerkt.


VOOR JE OUDERS

Dit gedeelte is voor jou als toekomstige brugklasser misschien wat saai, maar wel belangrijk voor je ouders om te weten! Laat de volgende informatie dan ook aan hun lezen.

Kosten rond de iPad

We werken samen met AMAC. Aan het begin van het schooljaar kunt u een iPad via hun webshop aanschaffen, u krijgt dan 10% korting op de actuele aanschafprijs. Momenteel is de webshop gesloten. Wilt u een iPad aanschaffen voor uw kind? Neem dan contact op met meneer P. Keller (kel@emmauscollege.nl).

Het is mogelijk om de iPad in één keer aan te schaffen, of om deze in delen te betalen. Daarvoor kunt u een overeenkomst aangaan met het Emmauscollege. U betaalt dan in 24 maandelijkse termijnen, waarna u volledig eigenaar wordt van een iPad.

We willen in geen geval dat de aanschaf van een iPad voor ouders een belemmering voor aanmelding en toelating vormt. Mocht u dat wel zo ervaren, dan zullen we alles in het werk stellen om samen met u een haalbare regeling te treffen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wilt u inzage in de totale kosten? Kijk dan onder het kopje ‘OUDERS’ op onze website voor het totaaloverzicht van de kosten.

Betaalde apps

Uw kind maakt gebruik van de standaard apps die op de iPad staan. Welke dat zijn wordt vermeld in de applijst die u voor de start van het schooljaar ontvangt. Het aantal betaalde apps is zeer beperkt. Het aankopen van apps gaat heel gemakkelijk. Hiervoor moet u een Apple ID voor uw kind aanmaken. Ook voor gratis apps heeft uw kind een Apple ID nodig. Mocht uw zoon/dochter een betaalde app nodig hebben, schaft u dan een iTunes-tegoedkaart aan en laat het tegoed bijschrijven op het account van uw kind. Maak afspraken met uw kind over wat er wel/niet mag worden aangeschaft met het tegoed. Laat nooit gebruik maken van uw credit card. Als u zelf een Apple ID heeft, kunt u gezinsdeling instellen.

Webshop

We raden u aan gebruik te maken van de webshop van AMAC. U profiteert dan van een prijs die vaak aantrekkelijker is dan bij andere zaken. De webshop van AMAC is momenteel gesloten. Bij vragen kunt u contact op nemen met meneer P. Keller (kel@emmauscollege.nl).

Gespreid betalen

Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Daarvoor kunt u een overeenkomst aangaan met het Emmauscollege. U betaalt in 24 maandelijkse termijnen via Wiscollect, waarna u volledig eigenaar wordt van een iPad.


VRAGEN

Wil jij of je ouders meer informatie over de iPad? Neem dan contact op met de heer Keller, Hoofd Bedrijfsvoering, of met de betreffende afdelingsconrector.