Romereis voor de eindexamenkandidaten

Leerlingen uit 5 havo en 6 vwo kunnen, na het examen, hun verblijf op het Emmauscollege op indrukwekkende wijze afsluiten door deel te nemen aan de traditionele Romereis. De deelnemers volgen een intensief programma en krijgen topstukken op het gebied van kunst en cultuur te zien, met daarbij een uitvoerige uitleg van de begeleiders.

Kloosterweekends

Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een kloosterweekend.

Filosofie tweedaagse

Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks voor leerlingen uit 5 vwo een filosofie tweedaagse georganiseerd.

Internationalisering

Wij spannen ons al vele jaren in om zijn leerlingen met leeftijdgenoten in andere Europese landen in contact te brengen. Dit gebeurt door middel van Internet en door een wederzijds verblijf in elkaars gezin in de vierde klas.

Een uitwisselingsproject is veel meer dan een schoolreis. Op het Emmauscollege begint het project met de kennismaking met de begeleiders en de groep. Dan volgen de voorbereidende lessen, de uitwisselingsreis, het tegenbezoek en alle bijbehorende opdrachten. Het project wordt afgesloten met een beoordeling van de opdrachten en een evaluatie.

Voor elke uitwisseling zijn er twee begeleiders die samen, op basis van algemeen geldende regels en afspraken, invulling geven aan de uitwisseling. Leerlingen in de vierde klas ontvangen in de maand oktober een gids met alle informatie over het uitwisselingsproject.

Vakopdrachten

Om op vakniveau goed te kunnen samenwerken is elk uitwisselingsproject gekoppeld aan een bepaald schoolvak. Per uitwisselingsproject hebben alle leerlingen dat gekoppelde schoolvak en is tenminste een van de twee begeleiders docent van dat vak. Een deel van de excursies en activiteiten tijdens de reis en het tegenbezoek staat in het teken van dat vak.

Andere internationaliseringsopdrachten

Naast de opdrachten die samenhangen met het aan de uitwisseling gekoppelde vak, zullen de leerlingen ook tal van andere opdrachten krijgen. Ook kunnen bij een aantal uitwisselingen KCV-activiteiten worden uitgevoerd. De begeleidende docenten zullen de leerlingen ook opdrachten en activiteiten laten doen die zijn gericht op kennismaking, presentatie en informatieverstrekking, kennis van taal, cultuur, religie, tradities, folklore enz.

Indeling

De leerlingen worden ingedeeld bij een uitwisseling van één van de vakken die zij volgen. Daardoor is het niet mogelijk voor een bepaalde uitwisseling te kiezen. De indeling wordt bepaald door de coördinatoren internationalisering in samenspraak met de reisbegeleiders en afdelingsconrectoren. Daarbij kijken zij wel naar de interesses van de leerlingen.

Het gastouderschap

De uitwisseling vindt plaats op basis van gastouderschap. Onze leerlingen zijn gedurende de internationaliseringsweek te gast in het gezin van een buitenlandse leerling (zie het jaarschema voor de data). In een andere week van hetzelfde schooljaar worden de buitenlandse leerlingen ontvangen bij onze leerlingen thuis. Deze data verschillen per uitwisseling en zullen door de begeleiders bekend worden gemaakt aan de leerlingen die bij hun uitwisseling zijn ingedeeld.

Vrijwel alle ouders stellen na afloop van de uitwisseling vast dat die een zeer positieve bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van hun kind (de doelstellingen van ons uitwisselingsprogramma zijn uitvoerig beschreven in de uitwisselingsgids).

Meer informatie over de uitwisseling 

Wanneer ouders, na het lezen van de uitwisselingsgids, nog vragen hebben, kunnen zij zich wenden tot de heer Jongeneel (jog@emmauscollege.nl). Voor specifieke vragen over een uitwisseling kunnen zij een mail sturen naar de uitwisselingsbegeleiders van de betreffende uitwisseling.