Het gymnasium op het Emmauscollege biedt begaafde leerlingen de mogelijkheid om zowel binnen als buiten de les het beste uit zichzelf te halen. In de les doen we dat door aandacht te hebben voor gedifferentieerd werken, transfer van lesstof en het aanleren van een academische houding.

Vanaf de tweede klas worden de leerlingen in een havo-, atheneum- of gymnasiumklas geplaatst, met uitzondering van de leerlingen in de GO Emmausklassen. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen in de onderbouw Grieks en Latijn en volgen zij minimaal één van deze talen in de bovenbouw. Ook volgen ze het vak filosofie vanaf klas 2, waardoor zij leren om vraagstukken van verschillende kanten te bekijken en na te denken over kennis. Als zij deze opleiding tot en met de zesde klas volgen en voldoen aan alle exameneisen, ontvangen zij het gymnasiumdiploma.

Kiezen voor het gymnasium

In de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor het pre-gymnasiumprogramma tijdens de EMC-uren. Ze volgen dit programma gedurende alle EMC-blokken. Tijdens deze lessen krijgen zij voorlichting over het gymnasium, maken zij kennis met het Grieks en Latijn (de taal en de cultuur), leren ze het Griekse alfabet en beginnen ze met het lezen van Latijnse teksten. Het programma wordt afgesloten met een excursie naar het Archeon. Het is ook mogelijk om voor het introductieprogramma op klassieke talen te kiezen. Hierbinnen volgen de leerlingen het EMC-uur klassieke talen gedurende één blok om erachter te komen wat het gymnasium inhoudt.

Als leerlingen aan het eind van de brugklas het benodigde aantal punten hebben behaald en de juiste motivatie hebben, kunnen ze naar 2 gymnasium.

Activiteiten en excursies

Ook buiten de school is er veel te leren. Zo kunnen leerlingen in de tweede klas mee naar Bath in Engeland. Deze driedaagse reis is een combinatie van de vakken klassieke talen, Engels en geschiedenis. Alle aangeleerde vaardigheden kunnen zij daar in de praktijk brengen. In de derde klas gaan de leerlingen naar Trier in Duitsland. In deze stad zijn veel Romeinse overblijfselen en ook met de Duitse taal kan dan flink geoefend worden. Een jaar later, in de vierde klas, gaan onze gymnasiumleerlingen op uitwisselingsreis.

Naast alle meerdaagse reizen zijn er ook nog dagexcursies. Zo brengen onze leerlingen een bezoek aan o.a. Xanten, het Archeon en het Rijksmuseum voor Oudheden. Ook worden er verschillende film- en theateravonden georganiseerd.