Het gymnasium op onze school is een bloeiende afdeling met een lange traditie. Het gymnasiumonderwijs start in de tweede klas.

In de brugklas kunnen leerlingen tijdens de plusuren al pre-gymnasiumvakken volgen. Op deze manier kunnen leerlingen alvast een beeld krijgen van het gymnasium en ontdekken of het iets voor hen is.

In de onderbouw krijgen de leerlingen Latijn en Grieks. In alle verhalen uit de oudheid zullen zij verrassend veel van onze eigen wereld herkennen. De link tussen toen en nu is dan gauw gelegd! Dagelijks maken leerlingen tijdens de lessen gebruik van de mogelijkheden die de iPad biedt. Wij vinden het erg belangrijk dat onze gymnasiumleerlingen kritisch leren nadenken. Daarom wordt vanaf de tweede klas het vak filosofie gegeven. Door te luisteren naar de mening van anderen, kritische vragen te stellen en te discussiëren, leren zij hun eigen mening te doorgronden en waar nodig te nuanceren.

 

Bij het vak Engels krijgen de leerlingen vanaf de tweede klas het programma van Cambridge English standaard aangeboden. Dit lesprogramma is in Engeland ontwikkeld en heeft een hoog niveau. In de les wordt door zowel de docent als alle leerlingen uitsluitend Engels gesproken. Leerlingen die meer willen, kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan verschillende Cambridge-examens. De behaalde certificaten worden over de hele wereld erkend als maatstaf voor de kennis van de Engelse taal.

Op het gymnasium krijgen de leerlingen, waar mogelijk, ruimte om op eigen niveau en in eigen tempo te werken. Zij krijgen les van docenten die er bewust voor hebben gekozen om aan gymnasiumleerlingen les te geven. Zij hebben hiervoor aparte scholing gevolgd.

Tijdens het schooljaar worden er specifieke gymnasiumactiviteiten georganiseerd, zoals de gymnasiumavond en de ‘ken-je-klassiekenquiz’. Ook kunnen leerlingen meedoen aan olympiades.

Buiten de les

Ook buiten de school is er veel te leren. Zo kunnen leerlingen in de tweede klas mee naar Bath in Engeland. Deze driedaagse reis is een combinatie van de vakken klassieke talen, Engels en geschiedenis. Alle aangeleerde vaardigheden kunnen zij daar in de praktijk brengen. In de derde klas gaan de leerlingen naar Trier in Duitsland. In deze stad zijn veel Romeinse overblijfselen en ook met de Duitse taal kan dan flink geoefend worden. Een jaar later, in de vierde klas, gaan onze gymnasiumleerlingen op uitwisselingsreis.

Naast alle meerdaagse reizen zijn er ook nog dagexcursies. Zo brengen onze leerlingen een bezoek aan o.a. Xanten, het Archeon en het Rijksmuseum voor Oudheden. Ook worden er verschillende film- en theateravonden georganiseerd.