Beheer door de leerling

De leerling is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheer van de iPad. In het vak Informatie & Communicatie (IC) leren leerlingen hoe ze dat het beste kunnen doen. Verder zijn onze medewerkers ICT goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te adviseren. En daarnaast vragen we ook aan ouders om samen met de leerling accounts aan te maken (bijvoorbeeld voor Apple en Google), zodat ook ouders hun kind zonodig kunnen bijstaan.

Beheer door ouders

Als ouder kunt u technisch grip houden op het iPadgebruik van uw kind door middel van ouderlijk toezicht. Als uw kind in de brugklas zit en u wilt meer controle hebben over de iPad, dan kunnen we u voorzien van een ouderaccount in Zuldesk.

Digitale veiligheid

We beschikken over een contentfilter dat ongewenste sites en spam blokkeert, en ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket, en onze ELO, is beveiligd. De mentor en de docent Informatie & Communicatie (IC) zal uw kind leren om op een veilige manier gebruik te maken van alle mogelijkheden op het net. En verder drukken we uw kind op het hart altijd zuinig te zijn met zijn/haar spullen en de iPad niet aan anderen uit te lenen.

Veiligheid rond de school

De ervaring tot nu toe leert dat zich rond de iPad geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Wij raden uw kind af om in de directe omgeving van de school in het openbaar gebruik te maken van de iPad.

Mag mijn kind spelletjes doen op de iPad?

De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. We raden ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan. Via contentfilters houden we het gebruik van spelletjes zoveel mogelijk beperkt. Het programma Zuludesk maakt het mogelijk  heel specifieke apps te blokkeren voor iPads die in de brugklas worden gebruikt.

Afleiding

Het is belangrijk dat we over dit onderwerp blijven praten met kinderen. We doen dat op school bijvoorbeeld in de studielessen en de lessen IC, maar het is ook belangrijk dat ouders daar thuis met hun kind over in gesprek blijven. Het is meestal voldoende als jongeren zich ervan bewust zijn dat bepaald gedrag ook nadelen kent. Soms is het nodig om technisch bepaalde functionaliteiten te blokkeren. Op school doen we dat door gewelddadig en expliciete inhoud te blokkeren. Dat doen we ook voor social media en online spelletjes.

Mogelijkheden ouders om iPad te beperken

Ouders hebben thuis ook mogelijkheden tot hun beschikking om bepaalde zaken te beperken. Daarover hebben we eerder via ons blog een handleiding gemaakt die u hier kunt nalezen. Verder zullen we, zodra dit mogelijk is, aan ouders een programma beschikbaar stellen waarmee de iPad van zoon/dochter beheerd kan worden.

Adviezen voor ouders over internetgebruik

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, speciaal voor ouders, de risico’s op een rij gezet en adviezen opgesteld. Deze kunt u vinden op onze site onder OUDERS.

Digitaal pesten

We vinden pesten onacceptabel en hebben hier veel aandacht voor, bijvoorbeeld bij het vak Informatie & Communicatie (IC) en in de mentorles. Iedere leerling tekent met de mentor het pestprotocol en het ICT-protocol. Hierin staat wat er wel en niet is toegestaan, en hoe je moet handelen als er sprake is van pestgedrag.

ICT-protocol

Om het ICT-gebruik binnen de school in goede banen te leiden, hebben wij een ICT-protocol ontwikkeld. Hierin zijn alle regels opgenomen ten aanzien van het gebruik van computers, iPads en mobiele telefoons. Als je op school gebruik maakt van ICT (iPad, computer, smartphone), dient dat te gebeuren binnen de regels die we hebben vastgelegd.