Wat doet de OVE?

Alle ouders van het Emmauscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging (OVE). Het bestuur van deze vereniging bestaat uit circa 16 enthousiaste ouders die gekozen worden voor een termijn van drie jaar. De OVE heeft zes keer per jaar overleg met de schoolleiding over belangrijke thema’s. Ook organiseert de OVE een aantal activiteiten. Dóór ouders vóór ouders van het Emmauscollege!

Zowel het Emmauscollege als de OVE zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid van ouders bij de school enerzijds een positief effect heeft op de leerprestaties van de kinderen, maar anderzijds ook op de kwaliteit van de school in z’n geheel.

De OVE…

  • overlegt met de schoolleiding over schoolzaken. Het advies is informeel;
  • heeft een drietal leden in de Medezeggenschapsraad (MR) waar het advies bindend is;
  • controleert de besteding van de ouderbijdragen;
  • is aanspreekpunt voor alle ouders en verzorgers over algemene schoolse zaken;
  • organiseert één keer per jaar een thema-avond voor alle ouders over actuele onderwerpen op het raakvlak van opvoeding en onderwijs, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd;
  • informeert ouders over de contacten met school;
  • organiseert klankbordavonden.

 

Bestuur OVE

Tijdens de algemene ledenvergadering in november kiezen we, als er vacatures zijn, de nieuwe bestuursleden. Alle ouders/verzorgers van het Emmauscollege zijn welkom om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn en iedere ouder kan zich ook verkiesbaar stellen. Bij de samenstelling van het bestuur streven we ernaar om alle leerjaren vertegenwoordigd te hebben.

Het bestuur van de oudervereniging is per november 2021 als volgt samengesteld:

Naam Functie(s) Lid sinds Jaarlaag (2021-2022)
Wendy Aendekerk Secretaris 2021 BK/4V
Amna Bakija MR 2019 3A
Matthijs Glerum 2020 3H
Hans Kramer Kascontrole- commissie 2014 5V
Alex Lagerwaard Kascontrole- commissie 2020 3A
Ewa Mendys-Kamphorst Penningmeester 2017 2G/6V
Caroline van Noordenne MR 2019 BK/3H/4V
Erfan Pourmohammadi 2020 4V
Sep Pouwels 2021 2H
Ellen de Regt 2020 2V/3G
Carrie Rond 2021 4V/6V
Isabel Salomons 2021 2V/4V/6V
Saskia Spinhoven ECE bestuur 2019 3A
Annemarie Swaak 2020 3V/5V
Willeke Stekelenburg Voorzitter MR 2017 3G/5H

 

Contact OVE

Mail uw vragen en opmerkingen aan ove@emmauscollege.nl. U vindt ons ook tijdens ouderavonden met een stand in de hal.

 

Meer weten?

Nieuwsbrieven OVE

Diverse documenten:

Vergaderingen OVE bestuur:

MR-Vergaderingen – Verslagen voor het OVE-bestuur: