Als een leerling ziek is, melden de ouders/verzorgers dit vóór 9.00 uur via de absentenlijn of bij de receptie (telefoon: 010-4212144). Deze melding moet elke verzuimdag worden herhaald. Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de receptie. De receptioniste neemt vervolgens altijd telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. Raadpleeg hier onze schoolgids voor meer informatie.